20 April 2023
Privacy Policy

Tata Steel Europes retningslinjer for ansvarlig innkjøp

TataSteel_background_MSTeams_blue

Tata Steel Europes retningslinjer for ansvarlig innkjøp

Visjon og bærekraftsprinsipper

Tata Steels visjon er å være den globale stålreferansen for verdiskaping og samfunnsfelleskap. For å nå denne visjonen er det implementert en konserndekkende bærekraftspolicy. På linje med kjerneverdiene til Tata som er banebrytende, ansvarlig, fremragende, samhold og integritet. Våre bærekraftsprinsipper er:

  1. Å drive vår virksomhet med ansvar, integritet og respekt for å opprettholde høye etiske standarder;
  2. Sørge for en trygg, sunn og rettferdig arbeidsplass;
  3. Generere økonomisk verdi gjennom å forbedre det vi tilbyr til våre kunder;
  4. Respektere miljøet, samarbeide med våre kunder og våre leverandører for å forbedre miljøprofilen til produktene våre gjennom helelivssyklusen:
  5. Ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnene der vi opererer. For å oppnå og opprettholde den maksimale fordelen, må vi bestrebe å bruke disse prinsippene gjennom hele forsyningskjeden vår.
Young businessman using tablet, standing near the window

Ansvarlig innkjøp

Tata Steel Europas misjon er å bygge den ledende europeiske stålvirksomheten som er bærekraftig på alle måter. Ansvarlig innkjøp er et viktig element for å oppfylle dette oppdraget, og derfor må vi sikre at forsyningskjeden vår er åpen og oppfyller våre minimumsstandarder for helse og sikkerhet, menneskerettigheter, etikk og miljø.

Tata Steel har omfavnet seks-trinns tilnærmingen til OECDs-veiledning for aktsom helhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv som er illustrert nedenfor, for å drive åpenhet i forsyningskjeden, overholdelse av lover, forskrifter, minimumsstandarder og kontinuerlig forbedring. OECDs retningslinjer sikrer at Tata Steel anskaffer deres varer og tjenester ansvarlig, samtidig som vi samsvarer med våre kjerneverdier i Tata Steel.

Tata’s etiske retningslinjer >>

Responsible Procurement policy (English) >>

Tata Code of Conduct (English) >>

Styrets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven >>

Corporate Governance-Slavery and Human Trafficking statement of Tata Steel UK Limited for the Financial Year >>

Norway-tata-steel-building-systems.png
Categories