Manual
Regulations QHSE
Regulations QHSE

Statutory provisions, permit requirements, standards and norms make it necessary for an organisation to have regulations in place to ensure correct implementation and compliance.

Within Tata Steel IJmuiden B.V., these regulations in the areas of quality, health, safety and environment, insofar as they apply to all result units of Tata Steel IJmuiden B.V., are laid down in the Quality, Health, Safety and Environment Regulations (QHSE, hereinafter referred to as "Regulations").

Some of these regulations also apply to third parties on the Tata Steel IJmuiden B.V. site.

Subjects qualify for a joint regulation if:

A legal or other obligation applies;
Considerations of effectiveness or clarity warrant it.
The hyperlinks in the documents published on this site do not work. Annexes and other documents referred to can be found on this page.

 

QHSE's beginnend met 1.  (Dutch)


QHSE's beginnend met 2.  (Dutch)


QHSE's beginnend met 3.  (Dutch)

3.01 Veiligheidsvoorschriften
3.02 Veilig rijden en Bedrijfsverkeersregelement
3.03 Voorbereid zijn op noodsituaties
3.04 Asbest
3.04 Bijlage 1 Protocol Asbest
3.06 Grondwerkinstructie
3.06 Bijlage 1 Veilig Graven
3.07 Steigers en steigerbouwwerkzaamheden
3.07 Bijlage 1 Procedure steigerbon
3.07 Bijlage 2 Checklist steiger
3.07 Bijlage 3 Auditformulier steiger
3.07 Bijlage 4 Invul instructie Digitale steigerbon
3.07 Bijlage 5 Aarden van metalen (rol)steigers

3.08 Werkvergunning
3.08 Noodzaak- en niveauschema werkvergunning
3.08 Processchema werkvergunning
3.08 Werkvergunning Bijlage Aanwijzing opdrachtgever
3.08 Werkvergunning Bijlage Taakverdeling
3.08 Werkvergunning Bijlage Toezicht
3.08 Werkvergunning Implementatiedocument

3.09 Standaardisatie
3.10 Procedure Afhandelen schrot en non-ferro stromen binnen Tata Steel IJmuiden
3.10 Sloopwerken
3.11 Wegafzettingen
3.12 Sporenbon
3.13 Opvang bij calamiteiten
3.14 Hijs- en hefwerkzaamheden
3.15 Basis veiligheidscertificaties BVO - VCA - VCU
3.15-1 Lijst werkzaamheden zonder VCA plicht
3.15-1 ontheffingsverzoek vca-vcu
3.15-2 Procedure VCA of VCU ontheffingen

3.15-3 Ontheffingsverzoek VCA-VCU
3.16 Brandveiligheid
3.16 Bijlage Brandpreventiebeleid TSIJ
3.17 Bedrijfsvoering van elektrische installaties
3.18 Elektriciteitskabels
3.19 Toegangsregeling
3.19 Aanvraag formulier veiligheidsfilm en toets anderstaligen
3.19-1 Bijlage 3 Registratielijst Bedrijfsbezoeken

3.20 Regeling asbestcementbuizen
3.21 Afvoeren en hergebruiken van grond
3.22 Voorschrift legionellabeheer drink- en proceswatersystemen
3.22 Procedure 1 Waarborgen drinkwaterkwaliteit (oa Legionella) in collectieve drinkwatersystemen
3.22 Procedure 2 Legionella beheersing in koel- en proces watersystemen met koeltoren
3.22 Procedure 3 Legionella beheersing in proceswater systemen (zonder koeltoren)
3.22 Procedure 4 Volgprotocol oog- en nooddouches
3.22 Procedure 5 Informatiebrief verbandkamer bij gebruik van oog- en nooddouche na een incident

3.22 Procedure 6 Legionellabeheersing sprinklers, brandhaspels en hoge drukspuiten
3.22 Procedure 7 Communicatieplan Legionella
3.22 Procedure 8 Legionella koel- en proceswaterprotocollen
3.22 Procedure 9 Legionella - Op- en afschaaltabel monstername Legionella
3.22 Procedure 10 Wijzigen en aanpassen drinkwater installaties incl nooddouches

3.24 Het aanbieden van reststoffen aan SF WMA
3.25 Veiligheids- en Gezondheidsplan
3.25 Bijlage 1 Format RIE.xlsx
3.25-1 Meldformulier
3.25 Bijlage 2 Template Health Safety plan Engels
3.25 Bijlage 2 Template Health Safety plan

3.27 Signalering Terreingebruik
3.29 Procedure voorkomen stofverspreiding
3.30 Kleurenstandaard

3.30-1 Bijlage Kleurenstandaard en codering
3.31 Adembescherming bij schadelijk fijnstof
3.31-1 Bijlage Adembescherming bij schadelijk fijnstof
3.33 Admission policy Diesel Engine Exhaust (DEE)
3.33 Appendix exemption form DEE
k
3.34 Eisen en voorzieningen industrievoertuigen
3.34 Industrievoertuigen
3.34 Matrix eisen en voorzieningen industrievoertuigen
3.36 Risicobeheersing Chroom
3.37 Vervoer van slachtoffers
3.38 Werken op hoogte
3.41 Veiligstellen
3.44 Onderzoeken van ongevallen en incidenten
3.44-1 Handleiding SDO
3.44-2 Standaard SDO rapport
3.44-3 Verkorte rapportage REC
3.45 Bijlage - Label

3.48 Uitvoeren NDO met behulp van ioniserende straling
3.50 Laden en lossen van voertuigen
3.50 Bijlage 1
3.50 Bijlage 2

3.52 Lasrook
3.54 Hercertificering functie gerichte opleidingen
3.55 Hittebelasting
3.55 Registratieformulier persoonlijke monitoring
3.56 Gasmetingen Leeflucht Ox Tox- en Explosiemetingen Ex
3.56 Opdrachtformulier gasmeting
3.65 Operationele Noodorganisatie
3.66 Bijlage 1 Template inventarisatie VBVBE-ruimte (besloten ruimte)
3.66 Bijlage 2 Beoordelen van werkzaamheden in potentieel gevaarlijke VBVBE ruimte
3.66 Bijlage 3 Checklist mangatwacht en betredingslijst
3.66 Bijlage 4 Toolbox mangatwacht
3.66 Bijlage 5 Voorschriften voor het betreden en werken in VBVBE ruimte en of omgeving
3.66 Omgaan met VBVBE ruimte en-of omgeving


QHSE's beginnend met 4.  (Dutch)


QHSE's beginnend met 5.  (Dutch)

5.24 Tank Inspectie Regime (TIR) 

Manual
Tata Steel Technical Standards
Tata Steel Technical Standards

Tata Steel Technical Standards

The Tata Steel Technical Standards are categorised by field.

This is also reflected in the numbering;

 • S1xxxx belong to the Mechanical Engineering field
 • S2xxxx belong to the Electrical Engineering field
 • S3xxxx belong to the Civil Engineering field

You can register for the mailing list via ptc-adm@tatasteeleurope.com

Mechanical Engineering

Electrical Engineering

 

Civil Engineering

 

Manual
Tata Steel Technical Guidelines
Tata Steel Technical Guidelines

Tata Steel Technical Guidelines


De Tata Steel Technical Guidelines 

are categorised by field.

This is also reflected in the numbering;

 • R1xxxx belong to the Mechanical Engineering field
 • R2xxxx belong to the Electrical Engineering field
 • R3xxxx belong to the Civil Engineering field

You can register for the mailing list via ptc-adm@tatasteeleurope.com

 

General

Mechanical Engineering

Hydraulics


Publication:

R1420100-Hydraulics-directive for suppliers, erection companies, managers and users
R1420101-Hydraulic directive  Part 1 Scope and application
R1420102-Hydraulics-directive Part 2 Hydraulic design
R1420103-Hydraulics directive Part 3 Selection of pumps
R1420104-Hydraulics directive Part 4 Selection conditioning equipment
R1420105-Hydraulics directive Part 5 Selection control valves  pressure valves
R1420106-Hydraulic directive Part 6  Selection cylinders and hydraulic motors
R1420107-Hydraulic directive Part 7 Selection measuring-, directing- and controldevices
R1420108-Hydraulic directive Part 8 Selection piping
R1420109- Hydraulic directive Part 9  selection of seals
R1420110-Hydraulics directive Part 10 Appendix
 

Building-related installations (HVAC)
Publication:

R1430100 Technical directive for heating, ventilation, cooling  and sanitary installations

Cranes and means of transport

R1510103 Lifting beams has expired, see new Standard S3201001 Lifting beams and lifting points.

Publication:
R1105101-General and technical regulations for hoisting equipment (ATVH 2010)

R1105102-ATVK Mech. Spec. for electric cranes and bulk handling machines

R1105104-General technical requirements for hoist cranes ATVT 2013
R1470101-Quality and certification requirements of belt conveyors

 


Media
Publication:

R1327301-Overview insulation and sealing materials for above ground piping systems

R1768401-Directives for connecting plastic pipes

R1810101-Flange assembly procedure and torque tables
R1850001-Gasket specifications
R1850101-Field of application and range of gaskets on the basis of Media

Pipespec
Follow the attached link to the Pipespecs and you will arrive at the Sharepoint Standaardisatie PTC:
https://tsx.sharepoint.com/sites/ext/ptc/stdzn/pipespec/

Access to this Sharepoint is granted on an individual basis by:

Marcel Picavet   Tel: +31 (0) 251 498693
Tim Hartzema    Tel: +31 (0) 251 491318


Pneumatics
Publication

R1410100-Pneumatic directive for suppliers- eraction companies- managers and users
R1410101-Pneumatics  Part 1  scope and application
R1410102-Pneumatics  Part 2  General
R1410103-Pneumatics  Part 3  selection air supply connection and conditioning
R1410104-Pneumatics Part 4  selection energy distribution (valves)
R1410105-Pneumatics Part 5  selection cylinders and air motors
R1410106-Pneumatics Part 6  pressure measurement and accessories
R1410107-Pneumatics Part 7  selection piping
R1410108-Pneumatics Part 8  selection of seals
R1410109-Pneumatics Part 9  appendix

Other
Publication:

R1300401-Pressure equipment decree handbook (Legislation regarding pressurised containers)

R1784001-Inspection specifications for steel castings and steel forgings
R1784002-Inspection specifications for cast iron

Electrical engineering

Civil engineering

 

Manual
Third Party Use (TPU)
Third Party Use (TPU)

Mandatory & available agreements (TPU)

General safety instructions
Manual
REGULATIONS
General safety instructions

1.      Algemeen

1.1     Toepassingsgebied

 • De algemene veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing op het bedrijfsterrein van Tata Steel IJmuiden B.V. (verder aangeduid als ‘het bedrijfsterrein’).
 • De algemene veiligheidsvoorschriften gelden voor iedereen die het bedrijfsterrein betreedt.

1.2     Opbouw voorschriften

Op het bedrijfsterrein geldt de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er ook aanvullende veiligheidsvoorschriften van kracht.
Deze zijn vastgelegd op verschillende niveaus:

1.2.1 Gehele bedrijfsterrein:

Regelingen Quality, Health, Safety and Environment (QHSE), onder andere:

3.02     Bedrijfsverkeersreglement;
3.07     Steigers en steigerwerkzaamheden;
3.08     Werkvergunning;
3.19     Toegangsregeling locatie IJmuiden.

1.2.2 Werkeenheid of afdeling:
met aanvullende procedures.

1.3     Ontheffingen

 • De Directie Tata Steel IJmuiden b.v kan ontheffingen verlenen ten aanzien van bepalingen in deze uitgave.
 • Alleen schriftelijke verzoeken die zijn voorzien van een motivatie en te nemen veiligheidsmaatregelen worden in behandeling genomen. Lever dit op tijd in.
 • Een bedrijfschef kan een ontheffing verlenen van aanvullende voorschriften. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in het geval van speciale evenementen: bijzondere bedrijfsbezoeken, familiedagen et cetera.

1.4     Toegangsverlening

1.4.1  Toegang tot het bedrijfsterrein is alleen mogelijk met een geldig Tata Steel identiteitsbewijs of dagtoegangsbewijs. De opdrachtverlenende afdeling maakt firmapersoneel duidelijk hoe zij een toegangsbewijs kunnen krijgen. Een ieder dient zich voor het verkrijgen van een Tata Steel identiteitsbewijs of dagtoegangsbewijs te melden bij poort Rooswijk.
Regels voor de toegang en het verblijf op het bedrijfsterrein zijn vastgesteld in het Toegangsreglement.
Het betreden van het bedrijfsterrein anders dan voor het verrichten van de overeengekomen arbeid is zonder toestemming niet toegestaan.

1.4.2  Het Tata Steel identiteits- of toegangsbewijs moet altijd zichtbaar worden gedragen, tenzij dit op grond van veiligheidsoverwegingen onwenselijk is.

1.4.3  Alleen de chef van een afdeling of bedrijfsonderdeel geeft toestemming een afdeling of een installatie te betreden, betreden van een installatie mag uitsluitend na toestemming van de operationeel verantwoordelijke. In werkeenheidsvoorschriften staan aanvullende toegangsregels.

Let op: voor betreding van installaties, eerst melden. Verplicht!

1.4.4  Bezoek van familieleden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de bedrijfschef op het formulier ‘Bezoek eigen afdeling’. Aan de achterzijde van dit formulier staan de voorwaarden voor het bezoek.

1.4.5  Het bedrijfsterrein is verboden voor kinderen tot 16 jaar, tenzij zij speciale toestemming van de Dienst Bedrijfsbeveiliging of op grond van voorschrift 1.4.4 hebben. Zij mogen geen werkzaamheden op het bedrijfsterrein verrichten. Daarnaast gelden voor ‘jeugdigen’ specifieke veiligheidsregels.

1.4.6  Het maken van foto en/ of filmopnames door externe medewerkers (ingehuurd personeel en medewerkers van contractors i.c. medewerkers zonder dienstverband met Tata Steel BV.) zal uitsluitend toegestaan worden na goedkeuring door CPA.
Het maken van foto en/of filmopnames door Tata Steel medewerkers zal uitsluitend toegestaan worden na goedkeuring door de betreffende bedrijfschef/ General manager.
Het maken van foto of filmopnames op de site IJmuiden is zonder toestemming ten strengste verboden.

1.5     Werkzaamheden / werkvergunning (zie ook hoofdstuk 6)

 • Iedereen die op het bedrijfsterrein werkt dient de voor zijn werk relevante voorschriften te kennen.
 • Alle voor de werkzaamheden relevante gevaren en de te nemen veiligheidsmaatregelen dienen schriftelijk vastgelegd te worden. Hiervoor wordt voor niet regulier productiewerk (nieuwbouw, onderhoud en storingen) een werkvergunning gebruikt, zie QHSE regeling 3.08.
 • Pas na toestemming van de operationeel verantwoordelijke van de installatie mogen de werkzaamheden beginnen.
 • Tata Steel-opdrachtgevers zijn verplicht iedereen over de relevante voorschriften te informeren. Zij gunnnen opdrachten alleen aan opdrachtnemers die over de vereiste vakbekwaamheid beschikken.

1.6     Gedragsregels

1.6.1  Overtreding van de veiligheidsvoorschriften door Tata Steel-medewerkers valt onder het disciplinebeleid van Tata Steel IJmuiden B.V. (zie Handboek Arbeidsregelingen). Overtredingen door derden kunnen ontzegging van de toegang tot gevolg hebben.

1.6.2  Iedereen die werkzaamheden verricht is verplicht veilig te werken en zich te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

1.6.3  Iedereen is verplicht om aanwijzingen, geboden, verboden en waarschuwingen door middel van borden of anderszins gegeven door bedrijfsleiding, toezichthoudend kader of functionarissen van de Dienst Bedrijfsbeveiliging stipt op te volgen.

1.6.4  Iedereen is verplicht mee te werken aan het handhaven van orde en netheid. Dit door de werkplek schoon te houden, afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren, materialen en gereedschappen op de daarvoor bestemde plaats te bergen etc.

Speciale aandacht is vereist voor:

 • het vrijhouden van vluchtwegen;
 • het zodanig neerzetten van materialen, dat veiligheidsborden of –signalen, brandblusapparaten of andere veiligheidsmiddelen duidelijk zichtbaar en bereikbaar blijven;
 • het plaatsen en controleren van (weg)afzettingen;
 • het aanbrengen van verlichting in geval van openliggende hijsluiken, sleuven, putten, kuilen, hijsopeningen etc. tijdens duisternis.

1.6.5  Voor het gehele bedrijfsterrein geldt een verbod op:

 • het in bezit hebben, gebruik of onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken;
 • het bezit, gebruik of onder invloed zijn van drugs;
 • het bezit of ontsteken van vuurwerk;
 • het voorhanden hebben van wapens en voorwerpen geschikt voor dreiging of afschrikking;
 • het meenemen en houden van dieren.
 • het gebruik van geluidsdragers, m.u.v. kantooromgeving i.o.m. het management;

Betreffende het alcohol en drugsbeleid betekent dit dat werknemers en andere personen met wie Tata Steel geen arbeidsovereenkomst heeft, maar die wel werkzaamheden verrichten voor en/of in opdracht van Tata Steel, op het gehele bedrijfsterrein:

 • geen alcohol of drugs mogen gebruiken;
 • niet in het bezit mogen zijn van alcohol of drugs
 • geen sporen van alcohol of drugs in het lichaam aanwezig mogen hebben.

Tata Steel hanteert ter zake deze regels een zogenaamd "nul-beleid"

1.6.6  Bij gebruik van geneesmiddelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden (te zien aan de gele of rode sticker op de buitenkant) mag men, zonder raadpleging en toestemming van de bedrijfsarts geen voertuigen op het bedrijfsterrein besturen of machines bedienen. Het is verplicht dit gebruik bij de chef of opdrachtgever te melden zodat de werkzaamheden kunnen worden aangepast en beïnvloeding van de werkzaamheden door deze medicijnen wordt uitgesloten. 

1.6.7  Roken in gebouwen is verboden, behalve in de hiervoor aangewezen rookruimtes.

2       Verkeer

2.1     Bedrijfsverkeersreglement

De verkeersregels staan in het Bedrijfsverkeersreglement. In het algemeen gelden op het bedrijfsterrein voor bestuurders van voertuigen en overige verkeersdeelnemers dezelfde regels als op de openbare weg. Bijzondere bepalingen die voor de verkeersdeelnemer belangrijk zijn, staan hieronder in artikel 2.2 t/m 2.12.

2.2     Aanrijdingen

Aanrijdingen/schade direct melden aan de Dienst Bedrijfsbeveiliging (Tel. 02514-91458). Bij letsel of brand het alarmnummer (02514-55555) bellen. 

2.3     Maximum snelheden

In fabriekshallen geldt een maximum snelheid van 10 kilometer per uur, tenzij anders is aangegeven. De op het bedrijfsterrein toegestane snelheden staan in het Bedrijfsverkeersreglement. 

2.4     Treinverkeer

Door de aanwezigheid van een groot aantal overwegen op het bedrijfsterrein is het volgende belangrijk:

 • overwegen zijn te herkennen aan een roodwit gestreept hek met daarboven een waarschuwingsteken (andreaskruis);
 • treinen hebben altijd voorrang;
 • bij naderend wegverkeer geeft een locomotief bij het passeren van een onbewaakte overweg een fluitsignaal en treedt een rood zwaailicht in werking. Het is het wegverkeer verboden daarna nog de bewuste overweg te passeren. (Let op: bij geduwde treinen kan de locomotief nog op relatief grote afstand zijn!);
 • veel spoorwegoverwegen zijn beveiligd door middel van een lichtinstallatie: Branden de lichten oranje of zijn deze al rood, dan nadert er een trein. U mag pas verder rijden als het licht is gedoofd. Bij een oranje knipperlicht is de installatie in storing. U dient dan de overweg te benaderen alsof u een onbewaakte overweg nadert.
 • inhalen op spoorwegoverwegen is streng verboden;
 • loop of rijd niet vlak voor of achter stilstaande treinen of spoorwagons langs; deze kunnen plotseling in beweging komen.

2.5     Bijzondere bedrijfsvoertuigen

Bijzondere bedrijfsvoertuigen rijden over het hele bedrijfsterrein en ook door fabriekshallen. Let op: deze voertuigen hebben in fabriekshallen altijd voorrang. Bijzondere bedrijfsvoertuigen zijn bijvoorbeeld heftrucks, automatisch gestuurde voertuigen, slakkenpanvervoer of verschillende vormen van rollentransport.

2.6     Vrij spoorprofiel

Voertuigen of andere obstakels mogen niet binnen een afstand van 2,5 meter van de aslijn van een spoor worden geplaatst. Alleen met een zogenaamde sporenbon is dit toegestaan. (zie ook hoofdstuk 6).

2.7     Spoorwagons

Op of over spoorwagons klimmen of er onderdoor kruipen is verboden.

2.8     Passeren spoorwegovergangen

Het is verboden te passeren buiten de spoorwegovergangen.

2.9     Parkeren

Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen.

Voor parkeren in fabriekshallen kunnen aanvullende voorschriften gelden (middels een aantekening op de werkvergunning).

2.10 Voetgangers

 • Maken gebruik van het voetpad
 • Lopen op het fietspad indien geen voetpad aanwezig
 • Lopen op de weg aan de uiterste zijde van de weg tegen het verkeer in, indien geen voet- of fietspad aanwezig zijn
 • Lopen op fietspaden en op de weg niet naast elkaar

2.11 Dieselvoertuigen

Dieselvoertuigen welke niet voorzien zijn van Euro 4, 5 of 6 motoren of een roet- of tijdelijk opzetfilter mogen alleen na schriftelijke toestemming en bij bezit van een speciale ontheffing de fabriekshallen binnenrijden. Deze ontheffing wordt verleend door de director Manufacturing/ Services. Meer info bij uw opdrachtgever en QHSE regeling 3.33.

2.12 Mobiele telefoons

Het gebruik van telefoons tijdens het besturen van voertuigen of bedienen van machines is verboden. Indien u gebeld wordt of moet bellen dient u uw voertuig op een daartoe bestemde parkeerplaats neer te zetten en de motor uit te schakelen. Hands free bellen is niet toegestaan.

3       Algemene gevaren

Over het gehele bedrijfsterrein komt een aantal gevaren steeds terug. De belangrijkste, met de daarbij behorende algemene voorschriften zijn:

3.1     Stralingsbronnen

Bij stralingsbronnen ziet u de bedrijfstoestand aan een waarschuwingslamp:

groen licht:        de bron is veilig en te benaderen;
rood licht:          de bron is in bedrijf. Houdt ten minste 1 meter afstand;
storingen:           in geval van storingen belt u de Dienst Bedrijfsbeveiliging tel. 91458. (via GSM: 02514-91458)

In geval van ongevallen belt u altijd 55555.
(Via GSM: 02514-55555)

3.2     Kranen

Op kranen en kraanbanen bestaat gevaar voor bewegende delen, elektriciteit en vallen. Vaak kan degene die de kraan bedient niet de hele installatie overzien. Hierom geldt:

 • loop nooit onder een last door;
 • let op: kranen kunnen ook boven de groene paden rijden;
 • het werken met of aan kranen en kraanbanen is uitsluitend toegestaan aan bevoegd personeel.

3.3     Automatisch gestuurde voertuigen, AGV

Dit zijn voertuigen zonder bestuurder:

 • geef AGV’s altijd onbelemmerde doorgang;
 • deze voertuigen zijn beveiligd met sensoren, maar hebben een remweg van circa 1 m;
 • hinder ze niet en blijf uit de buurt.

3.4     Bewegende installatiedelen

Bij werkzaamheden aan installaties met een elektrische, pneumatische of hydraulische aandrijving, moet de installatie of het installatiedeel volgens de afschakelprocedure zijn afgeschakeld. Ook moet deze zijn beveiligd tegen weder inschakelen of ongewenst in beweging komen. Hierbij:

 • is beveiliging met een persoonlijk veiligheidsslot verplicht;
 • moet voorafgaand aan werkzaamheden aan tanks, appendages of leidingen zijn vastgesteld dat deze drukloos zijn en de inhoud ervan geen gevaar kan opleveren.

3.5     Overbruggingen van technische beveiligingen

Het is verboden technische beveiligingen te verwijderen of te overbruggen. Als in zeer uitzonderlijke gevallen technische beveiliging toch verwijderd moet worden:

 • neem dan vooraf doeltreffende veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen moeten een gelijkwaardige veiligheid garanderen. Het is verplicht dit vast te leggen in een werkvergunning.
 •  zodra de noodzaak tot het verwijderen van een technische beveiliging is opgeheven, moet deze beveiliging weer worden aangebracht.

3.6     Transportbanden

Transportbanden zijn heel gevaarlijk en kunnen ernstige ongevallen veroorzaken. Voor het werken aan of in de nabijheid van transportbanden dienen deze te worden uitgeschakeld en beveiligd met een persoonlijk veiligheidsslot. Gebruik ingeval van nood de trekdraad (te vinden aan beide zijden van een transportband). Trek hieraan en de band komt tot stilstand. Houdt ruim afstand van draaiende transportbanden.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de nabijheid van transportbanden is het dragen van een lange jas en/of loshangende kleding verboden.

3.7 Exclusion zones

 Exclusion zones zijn gebieden binnen laad- en loszones waarin geen mensen mogen komen tijdens het laad- en losproces.

 • Rode vlak is gebied waarin/waarover de laad- en losactiviteiten plaatsvinden. Is tijdens het laden/lossen verboden gebied
 • Gele vlak is opstelvlak voor vrachtwagen
 • Groene vlak is de veilige plaats voor de chauffeur tijdens laad- en losactiviteiten

4       Eisen met betrekking tot kleding, hulpmiddelen en Persoonlijke Beschermings Middelen

4.1    Persoonlijk veiligheidsslot

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan installaties, beveiligt u zich met een persoonlijk veiligheidsslot.

 • Een persoonlijk veiligheidsslot voor medewerkers van Tata Steel is voorzien van:
  • naam;
  • ersoneelsnummer;
  • in rood de tekst "VEILIGHEID".
 • Een persoonlijk veiligheidsslot voor medewerkers van derden (bijv. Firma's) is voorzien van:
  • firmanaam;
  • firmatelefoonnummer;
  • identificatie waardoor herleidbaar naar de houder van het slot;
  • in het rood de tekst "VEILIGHEID".
 • Per slot past slechts 1 sleutel;
 • Veiligheidssloten plaatst u op de werkschakelaar van de installatie;
 • Bij noodzaak van veel sloten, maakt u gebruik van een slotvermeerderaar;
 • Alleen bij het werken met een afschakelprocedure (vermeld op de werkvergunning) mag u een zogenaamd klapbord of slotenkast gebruiken;

De opdrachtgever of de operationeel verantwoordelijke bepaalt de plaats van de veiligheidssloten.

4.2    Helmen

 • Gebruik voor alle toepassingen is de witte industriële veiligheidshelm in hittebestendige uitvoering toegestaan.
 • Bepaalde functionarissen of personen zijn binnen Tata Steel Staal te herkennen aan de helmkleur:

Geel: personeel van railvervoer
Rood: bezoekers
Oranje: bedrijfshulpverleners

Wit met blauwe band: De Chefs van Wacht. Dit ten behoeve van de herkenbaarheid in noodsituaties.

4.3     Veiligheidskleding / werkkleding

Voor veiligheidskleding gelden de volgende algemene regels:

 • korte mouwen en korte broeken zijn niet toegestaan;
 • tijdens lassen of branden is vlamvertragende kleding en geschikte oogbescherming verplicht;
 • tijdens werkzaamheden buiten kantoorruimtes zijn veiligheidsschoenen verplicht;
 • nooit thuis werkkleding wassen.

Per werkeenheid of afdeling kunnen aanvullende eisen gelden. (zuurbestendig, vlamwerend, vlamvertragend etc. Informeer hier naar bij uw opdrachtgever). Deze aanvullende eisen zijn opgenomen in de werkeenheidvoorschriften.

4.4     Lawaai

Het bedrijfsterrein kent veel plaatsen waar nogal wat geluid wordt gemaakt. Dat geluid komt niet alleen van installaties, maar ook van gereedschappen.

LET OP:

geluid kan schadelijk zijn;

in de buurt van installaties en tijdens het gebruik van de gereedschappen gehoorbeschermingsmiddelen gebruiken;

waar het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen verplicht is, staat dit aangegeven met borden.

4.5   Veiligheidsbril

In veel van onze fabrieken is het dragen van veiligheidsbrillen verplicht. Gebruik hiervoor een NEN-EN 166 goedgekeurde bril. Een gewone bril is niet geschikt als veiligheidsbril. Voor brildragers kan een veiligheidsbril met correctieglazen worden aangeschaft of een overzetbril.

5       Werken met chemische stoffen (QHSE 2.02)

 • Uitsluitend stoffen die voorkomen in, of aangemeld zijn binnen het Chemische Stoffen Systeem (CSS), mogen op het bedrijfsterrein worden toegepast;
 • Tijdens het gebruik van chemische stoffen is werkkleding, die bestand is tegen deze stoffen, verplicht;
 • Indien, volgens het CSS, aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsbescherming of handschoenen noodzakelijk zijn, moeten deze ook worden toegepast;
 • Voor laden en lossen gelden lokale voorschriften. De opdrachtgever informeert hierover (firma)medewerkers;
 • Voor verpakking en vervoer van gevaarlijke stoffen kunt u de Veiligheidsadviseur ‘Vervoer gevaarlijke stoffen’ raadplegen, zie ‘Belangrijke telefoonnummers’.

6       Procedures

6.1     Werkvergunning, Regeling QHSE 3.08

 • Iedereen die op het bedrijfsterrein werkzaamheden verricht wordt geacht op de hoogte te zijn van de voor zijn werk relevante voorschriften. Een werkvergunning waarin alle relevante gevaren en de te nemen maatregelen staan is ook verplicht.
 • Pas na toestemming van de operationeel verantwoordelijke van de installatie mogen de werkzaamheden beginnen.
 • Het is de taak van de Tata Steel-opdrachtgevers om iedereen die daarvoor in aanmerking komt, te informeren over de relevante voorschriften. Zij gunnen opdrachten alleen aan opdrachtnemers die over de vereiste vakbekwaamheid beschikken.

6.2     Beëindiging van de werkzaamheden

Na beëindiging van uw werkzaamheden dient u:

 • de werkplek op te ruimen;
 • zich met de werkvergunning bij de opdrachtgever te melden om de werkzaamheden te laten afnemen;
 • zich met de werkvergunning bij de meldplaats of operationeel verantwoordelijke te melden om de geldigheid van de werkvergunning te laten beëindigen;
 • de werkvergunning bij de opdrachtgever in te leveren.

6.3     Sporenbon, Regeling QHSE 3.12

Voor het verrichten van werkzaamheden binnen 2,5 m van het hart van een spoor is een sporenbon verplicht. Deze is als bijlage bij de werkvergunning verkrijgbaar bij de afdeling Vervoer toestel: 93364 / 91502.

6.4     Grondwerkinstructie, voorheen spitvergunning, Regeling QHSE 3.06

Verplicht bij:

 • graaf / grondwerkzaamheden;
 • mobiele kranen met een stempeldruk ≥ 1 kg/cm2 of 1kPa;
 • slaan en trillen van palen e.d.;
 • plaatsen van semi-permanente objecten;
 • verplaatsen van voertuigen met meer dan 11,5 ton aslast;
 • slopen van ondergrondse voorzieningen.

 Alleen verkrijgbaar met een werkvergunning via toestel 92744 / 95215.

6.5     Steigers en steigerwerkzaamheden, Regeling QHSE 3.07

Alle steigers mogen pas in gebruik worden genomen nadat zij door of namens Tata Steel zijn goedgekeurd. Goedkeuring is te herkennen aan het steigerlabel, ondertekend namens de steigerbouwer en de steigercontroleur van (of namens) Tata Steel.

 • De status van de kleuren van het steigerlabel is:

Groen:    Standaard steiger. Mag worden betreden.
Geel:      Niet standaard steiger, er gelden bijzondere voorwaarden, informeer bij uw opdrachtgever.
Rood:     Verboden te betreden.

 • Een steiger dient elke twee weken te worden herkeurd.
 • Steigers (uitgezonderd aluminium opbouwsteigers tot 2,5 meter hoogte) mogen alleen door de steigerbouwfirma worden gebouwd of gewijzigd.

6.6     Uiterste Gebruiksdatum, UGD

Voor arbeidsmiddelen zoals:

 • elektrisch of pneumatisch handgereedschap;
 • hijsmiddelen;
 • valbeveiligingsmiddelen;
 • beveiligingsapparatuur,
 • trappen
 • verlengkabels en snoeren, etc (Deze lijst is niet limitatief)

geldt een uiterste gebruiksdatum (UGD). Controleer de UGD voor gebruik .

6.7     Bijzondere werkzaamheden

Alleen bevoegd personeel mag werken aan:

 • elektrische installaties
 • stralingsapparatuur
 • gas-, stoom- of zuurstofleidingen

 

6.8     Slijpen en slijpwerkzaamheden, Regeling QHSE 4.02

 • Slijpmachines moeten zijn voorzien van een geldige UGD markering.
 • De bedieningsschakelaar mag geen vergrendelingsmogelijkheid hebben in de ‘aan’-stand.
 • Elektrische handslijpmachines zijn voorzien van een geremde stop. Dat wil zeggen dat de schijf onmiddellijk stopt na loslaten van de bedieningsschakelaar.
 • De gebruiker moet gebruik maken van:
  • vlamvertragende kleding;
  • handschoenen;
  • gehoorbescherming;
  • gelaatscherm met kinbescherming.

6.9     Hoogwerkers

 • in een hoogwerker (niet zijnde schaarhoogwerkers) is gebruik van een valharnas met korte veiligheidslijn verplicht;
 • het is niet toegestaan om uit een geheven hoogwerker of werkbak te stappen.
 • Alleen opgeleid personeel mag een hoogwerker bedienen
 • Hijswerkzaamheden met hoogwerkers zijn verboden

6.10   Zend- en ontvangstapparatuur, Regeling QHSE 1.03

Derden mogen eigen zend- en ontvangstapparatuur pas gebruiken na toestemming van de Tata Steel frequentiebeheerder (toestel 98334).

7       Melding van gevaren en ongevallen

7.1     Melding van gevaren

 • Wanneer zich in een werksituatie ondanks alle genomen maatregelen, toch nog gevaren voordoen, bent u verplicht uw chef of opdrachtgever hiervan direct in kennis te stellen.
 • U kunt gevaarlijke situaties melden via het veiligheidmeldsysteem. Nadere informatie hierover bij uw opdrachtgever/leidinggevende.  
 • Eigen personeel meldt onveilige situaties in het meldingensysteem en personeel van firma's met een BIN kunnen via deze site een veiligheidsmelding insturen. 

7.2     Letselbehandeling en ongevalsformulier

7.2.1  Iedere verwonding, hoe gering ook, dient u te melden bij de Verbandkamer (adrescode 4D-10). Want ook onschuldig lijkende of niet pijnlijke aandoeningen, kunnen ernstig letsel tot gevolg hebben.
Het bezoek aan de Verbandkamer is ook verplicht om registratie van alle bedrijfsongevallen mogelijk te maken.

7.2.2  Tata Steel personeel - Ga na een bezoek aan de Verbandkamer direct naar uw directe chef met een kopie van het daar opgestelde ongevalsformulier. Vul samen het ongevalsrapport in.

7.2.3  Personeel van derden - Personeelsleden van firma’s moeten zich na het bezoek aan de Verbandkamer, bij de hervatting van de werkzaamheden via de eigen chef melden bij de opdrachtgever van Tata Steel.

Actie bij ongevallen met letsel:

 • onderzoeksrapport door firma in kwestie, met:
 • beschrijving van het incident;
 • melding van de oorzaken;
 • aanbevelingen om herhaling te voorkomen;
 • uiterlijk 2 werkdagen na het ongeval versturen naar de opdrachtgever van Tata Steel.

7.3     Melding van brand of ongevallen

De juiste volgorde van handeling bij een incident waarvoor de inzet van brandweer of ambulance nodig is:

 • bel alarmnummer 55555 (5x5), ook met een grip-toestel.
  • Met GSM: 0251 - 455555
  • Aanbeveling: programmeer dit nummer in uw GSM telefoon;
 • noem uw naam;
 • vertel wat er is gebeurd en waar; en of u een ambulance en/of brandweer nodig heeft.
 • noem de opkomstplaats zie sticker/geel bordje of de werkvergunning;
 • waarschuw collega’s, de meldplaats en de opdrachtgever;
 • zorg dat bij de opkomstplaats iemand de hulpverleners de plaats van het ongeval kan wijzen. Verplaats slachtoffers niet, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie. Zet uw leven  niet in de waagschaal. Laat de redding over aan professionele hulpdiensten.

7.4     Vervoer na inademing van gas

Indien personen die gas ingeademd hebben hiervan effecten bemerken (duizelingen, ademnood etc.) dient dit gemeld te worden via het alarmnummer 55555. Via GSM 02514-55555   

Bijlage I: Borden

 1       Gebod

Veiligheidshelm
veiligh. handschoe
Veiligheidshelm Veiligheidshandschoenen
   
Gehoorbescherming.
Veiligh. schoenen
Gehoorbescherming Veiligheidsschoenen
   
gelaatbescherming_1
Oogbescherming
Gelaatbescherming Oogbescherming
   
Veiligh. harnas
 
Valbeveiliging  

2       Verbod

roken verboden
open vuur verboden
Verboden te roken Open vuur verboden
   
verboden toegang voor onbevoegden
GSM uitschakelen
Geen toegang voor onbevoegden Mobile telefoon uitschakelen

3       Redding

Vluchtweg
nooduitgang
Vluchtweg Nooduitgang
   
nooddouche
oogdouche
Nooddouche
Ooogdouche
   
verzamelplaats
AED
Verzamelplaats
AED

4       Waarschuwing

Hangende lasten
Hangende lasten
Hangende lasten Transportvoertuigen
   
laserstralen
magnetisch veld
Laserstralen Magnetisch veld
   
Radioactieve stoffen of ioniserende straling
Bijtende stoffen
Radioactieve stoffen of ioniserende straling Bijtende stoffen
   
oxyderende stoffen
Schad. of irriterende stoffen
Oxiderende stoffen Schadelijke of irriterende stof

5       Gevaarlijke stoffen etikettering

gevaarlijke of irriterende stof
giftige stof
Schadelijk/irriterend Giftig
   
corrosive stof
Ontvlambare stof
Bijtend/corrosief Ontvlambaar
   
Oxyderende stof
Ontplofbare stof
Oxiderend Explosief
   
Houder onder druk
kankerverw. stof
Gassen onder druk Lange termijn gezondheids gevaarlijk
   
schad. aquatische stof
 
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu  

 

Transport and logistics
Manual
REGULATIONS
Transport and logistics

Exclusion Zones

Exclusion zones 1

 

 

 

 

 

 

Exclusion zones 2

 

 

 

 

 

 

Rondom laad- en loslocaties van vrachtauto's ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties waarbij mensen bekneld kunnen raken. Om aan deze onveilige situaties een einde te maken is besloten tot de Tata Steel IJmuiden-brede onmiddelijke invoering van "exclusion zones". Dit zijn gebieden waarin geen mensen mogen komen tijdens het laad- en losproces. Tevens wordt aangegeven waar de chauffeur zich dient te bevinden, de zogenaamde groene zone.

Door mensen te verhinderen in deze onveilige locaties te komen, zal het risico op ongevallen tijdens laden en lossen aanzienlijk worden verkleind.

 

Indeling Exclusion Zone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoering "exclusion zones" in IJmuiden

Op 22 december 2009 is in aanwezigheid van Theo Henrar de kick-off gegeven aan het project om "exclusion zones" aan te brengen bij alle laad-/loslocaties op de site van Tata Steel IJmuiden. Het project heeft betrekking tot wegtransport gerelateerde laad- en losactiviteiten van gereed product, halffabricaat, magazijn- en werkplaatsgoederen, schrot en grondstoffen. De laad-/losgebieden betreffen zowel binnen als buiten locaties.

Sinds 31 december 2009 gelden de "exclusion zones" overal op de site van Tata Steel IJmuiden.
 

Publicaties

Instructie chauffeur, veilig laden en lossen
Instructie vrachtwagen inspectie
Kick-off Exclusion Zones
QHSE 3.50 Laden en lossen van voertuigen
Toolbox Exclusion Zones
Vraag en antwoord Exclusion zones

Instructiekaarten chauffeurs (all languages)

Hieronder staan de instructiekaarten m.b.t. het veilig laden en lossen en het parkeren van vrachtwagens in 25 verschillende talen.

BG DK DU EN FI
FR GR HU IT LT
NL NO UA PL PT
RO RU RS SL ES
CZ TR SE LV SK

 

Road regulations

De Road Regulations beschrijven de eisen die Tata Steel stelt aan het wegtransport van Tata Steel producten.

Deze voorschriften gelden voor alle transporten naar buiten vertrekkend van de Tata Steel terreinen in IJmuiden, Duffel en Segal Ivoz Ramet. Deze voorschriften gelden ook voor transporten met Tata Steel materiaal vertrekkende vanaf locaties (bijvoorbeeld magazijnen) buiten deze Tata Steel terreinen.

Publicaties

Laadvoorschriften

Tata Ports and Warehousing standaards

Het externe opslaan van producten heeft een directe invloed op de kwaliteit van die afgewerkte producten geleverd aan onze klanten. Daarom vraagt Tata Steel ​​zijn partners de kwaliteit van haar producten hoog te houden. Dit document voorziet richtlijnen voor ontvangst, behandeling, opslag en verzending van Tata Steel materiaal op goedgekeurde opslagvoorzieningen. Hoewel uitgebreide maatregelen zijn genomen om te voorzien in deze richtlijnen, moeten ze worden behandeld als minimale kwaliteitsnormen en vrijwaart het de opslagfaciliteiten niet van het nemen van aanvullende maatregelen om de kwaliteit van Tata Steel producten te garanderen.

TSE Global Ports and Warehousing Standards V2.1

 

 

Video file

EN-HSSE-IJmuiden-Contact block

Contact
HSSE IJmuiden Contacts
Questions about obtaining a BIN

 

 

All questions about Health, Safety, Security & Environment


T: + 31 (0) 251 493030
E: hsse.frontoffice@tatasteeleurope.com

Visiting address office HSSE
Adrescode 4D08

Tata Steel Strip Products Mainland Europe B.V.
Afdeling Health, Safety and Environment
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden
Adrescode 4D-08
Nederland

Not the contact you are looking for?