Nieuws

Manual
Corona update 2021-08-13
Corona update 2021-08-13

Update coronamaatregelen 13 augustus 2021: Coronacijfers gaan goede kant op, (zelf)testen
blijft belangrijk

Manual
Corona update 2021-08-06
Corona update 2021-08-06

Update corona measures 6 August 2021.

Manual
Corona update 2021-07-30
Corona update 2021-07-30

Update corona measures 30 July 2021: Bad news and good news

Manual
Corona update 2021-07-23
Corona update 2021-07-23

Update coronamaatregelen 23 juli 2021: Testen, Testen en Testen.

Wat is jouw rol?

Manual
Ik wil een afspraak maken voor een safety tour (Safety Centre Agenda)
Ik wil een afspraak maken voor een safety tour (Safety Centre Agenda)

Manual
Ik ben contractor van Tata Steel of medewerker van een contractor
Ik ben contractor van Tata Steel of medewerker van een contractor

Contractor

Bent u een contractor van Tata Steel en gaat u of uw medewerker diensten uitvoeren op ons bedrijfsterrein? Dan heeft hij of zij een Tata Steel ID-bewijs nodig. Klik hier voor de procedure en regels (Hyperlink naar “Procedure toegangsverlening” pagina)

Voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of nabij de installaties die in het VAG-gebied van Tata Steel in IJmuiden liggen dient een ieder:

  • In het bezit te zijn van een persoonsgebonden VCA diploma van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) indien dit volgens de QHSE 3.15 Toepassing VCA en VCU noodzakelijk is.
  • In het bezit te zijn van een geldig Tata Steel ID-bewijs;
  • Een geldige werkvergunning op de werkplek aanwezig te hebben (mits noodzakelijk);
  • Zich te melden bij de (op de werkvergunning) aangegeven meldplaats van de betrokken werkeenheid voor het verkrijgen van toestemming om de installaties te betreden;
  • De voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

 Zie voor verdere info de Procedure QHSE 3.19 Toegangsbeleid Site IJmuiden en de Algemene Veiligheidsvoorschriften

E-mail adressen:
Mail adres Safety Centre: Safety.centre@tatasteeleurope.com
Mail adres balie DBB: dbbtoegangsverlening@tatasteeleurope.com

Publicaties:
Documenten en Landen
NL Aanvraagformulier BIN
NL Aanvraagformulier Tata Steel ID-bewijs
NL Formulier bedrijf activeren voor toegang
QHSE1.27 Opleidingseisen contractor medewerkers
QHSE 3.15 Toepassing VCA/VCU
QHSE 3.19 Toegangsregeling
Werkgeversverklaring Voorbeeld
Informatie Pas Coördinator (hyperlink volgt)

Manual
Ik ben leverancier van goederen en komt laden of lossen
Ik ben leverancier van goederen en komt laden of lossen

Leverancier

Bent u een leverancier die goederen komt laden of lossen? Dan heeft u alleen een dagpas nodig. De dagpas kunt u ophalen bij de afdeling Toegangsverlening bij toegangspoort Rooswijk. U kunt dus niet terecht bij een van de twee andere toegangspoorten. Het loket voor toegangsverlening is geopend op werkdagen van 06.00 tot 18.00 uur. Een geldig legitimatiebewijs is verplicht.

Adres toegangspoort Rooswijk:

Breedbandweg 1 52, 1951 MJ Velsen-Noord
Openingstijden: 06.00 – 18.00 uur
Telefoonnummer: 02514-93822

Route toegangspoort Rooswijk:

Voor navigatiesysteem: Breedbandweg • Bij de kruising Wenckebachstraat/ Breedbandweg gaat u rechtsaf • Na ongeveer 300 meter ziet u de hoofdtoegangspoort Rooswijk

Leveranciers worden geacht op de hoogte te zijn van de algemene veiligheidsvoorschriften en de voorschriften die gelden voor transport en logistiek.

Manual
Ik ben een bezoeker voor 1 dag
Ik ben een bezoeker voor 1 dag

Verkrijgen bezoekerspas

Een bezoekerspas is een dagpas en is maximaal 1 dag geldig!
Om een bezoekerspas te verkrijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

  • U dient een afspraak te hebben met een medewerker van Tata Steel of firma;
  • U bent in het bezit van een geldig legitimatie-bewijs;
  • U komt geen werkzaamheden verrichten.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u bij de Dienst Bedrijfsbeveiliging (Poort Rooswijk) en bezoekerspas verkrijgen die geldig is voor de duur van maximaal 1 dag.
Voordat u ons terrein bezoekt dient u van te voren kennis te nemen van de algemene veiligheidsvoorschriften.

Manual
Gedetacheerde werknemer
Gedetacheerde werknemer

Gedetacheerde werknemers bij Tata Steel in IJmuiden.

anaf 30 juli 2020 schrijft EU-regelgeving voor dat voor gedetacheerde werknemers aanvullende arbeidsvoorwaarden gelden. Er zijn enkele aanvullende verplichtingen voor buitenlandse werkgevers die werknemers detacheren bij bedrijven in Nederland zoals Tata Steel in IJmuiden. Alle gedetacheerde werknemers moeten via het systeem dat de overheid hiervoor heeft ingesteld bij de overheid worden aangemeld.

Voor meer informatie over de Detacheringsrichtlijn, de meldingsprocedure en wat er van u als (Hoofd)aannemer wordt verlangd, kunt u terecht op www.detacheerders.nl.

Verder kunt u in de mappen op deze pagina wat begeleiding en informatie vinden ter ondersteuning van het doen van een melding, lees deze en handel waar nodig.
Niet-naleving van de richtlijn gedetacheerde werknemers betekent dat uw gedetacheerde werknemers niet ter plaatse kunnen komen om hun geplande activiteiten uit te voeren.

Via de website detacheerders.nl kunnen werkgevers in het buitenland en relevante zzp'ers uit de EU, EER of Zwitserland met een tijdelijke opdracht in Nederland online een melding doen.

De website geeft ook informatie over het detacheren van werknemers naar Nederland.
We spreken van ‘detachering’ wanneer een werkgever in het buitenland vanuit de EU, EER of Zwitserland zijn werknemer(s) naar Nederland detacheert voor een tijdelijke detachering of opdracht bij een Nederlandse dienstontvanger.

Voor vragen met betrekking tot een detachering van medewerkers bij Tata Steel in IJmuiden, kunt u een e-mail sturen naar postworkers@tatasteeleurope.com

Publicaties:

Gedetacheerde werknemers Informatie Tata Steel IJmuiden B.V.pdf
Gedetacheerde werkinstructies voor meldingen Tata Steel IJmuiden B.V.pdf

NL-HSSE-IJmuiden-Contact block

Contact
HSSE IJmuiden Contacten
Bent u Contractor en heeft u vragen omtrent het verkrijgen van een BIN

Alle vragen over Health, Safety, Security & Environment


T: + 31 (0) 251 493030
E: hsse.frontoffice@tatasteeleurope.com

Bezoekadres kantoor HSSE
Adrescode 4D08

Tata Steel Strip Products Mainland Europe B.V.
Afdeling Health, Safety, Security and Environment
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden
Adrescode 4D-08
Nederland

 

Niet het contact dat u zoekt