03 Januar 2019
Nyheter
Tata Steel lanserer Roof Planner

Tata Steel lanserer Roof Planner

Tata Steel lanserer Roof Planner – et nytt nettverktøy som gir kundene full kontroll over materialbehovet til nye tak

Roofplanner RT articles

 

Tata Steel lanserer Roof Planner – et nytt nettverktøy som gir kundene full kontroll over materialbehovet til nye tak

«Gir bedre treffsikkerhet ved bestillingen og mindre svinn»

Tata Steel lanserer [Roof Planner] – et nettbasert verktøy for å visualisere takløsninger som gir et godt grunnlag for en treffsikker materialbestilling. Takplanleggeren Roofplanner gir informasjon om riktig antall plater og hvilke størrelser de skal ha, og gjør det lett å beregne rett antall festemidler og tilbehør. Tjenesten letter og optimaliserer materialbestillingen.

Med dette nettverktøyet kan kunden enten ved hjelp av sin egen datamaskin eller direkte i butikken regne ut materialbehovet for sitt komplette ståltak fra Tata Steel. På Trinn 1 velger kunden hvilken taktype han eller hun har. Deretter angis målene for de forskjellige takdelene. og hvilken profil og materialet som er ønskelig.. På siste trinn kommer [Roof Planner] med et overslag og en anbefaling, for eksempel for hvilke og hvor mange skruer og beslag man trenger, og hvor mange lekter som trengs til en valgt takkonstruksjon.

– Dette er et verktøy som er nyttig for kundene på flere måter, sier Jan Rune Johanson, Salgssjef for byggevare, Tata Steel Norge. Dels gjør det nettbaserte verktøyet det lett for dem å beregne materialbehovet til det nye taket. Og dels gir det en tettere relasjon til og større åpenhet overfor forhandlere og leverandører, fordi det blir tydeligere for kunden hva han får igjen av investeringen. Det gir bedre treffsikkerhet ved bestillingen og mindre svinn.

Kunden kan skrive ut en innkjøpsliste til forhandleren via verktøyet eller få all informasjonen tilsendt per e-post.

[Roof Planner ]er tilgjengelig på internett

Kategorier
For mer informasjon