• Choose Language
 • juridisk merknad

  Dette nettstedet er drevet av Tata Steel UK Limited (heretter «Tata Steel/vi/vår/oss»). Som bruker av dette nettstedet (heretter «du/din») godtar du at enhver bruk av dette nettstedet («bruk/bruker») er underlagt vilkårene og betingelsene nedenfor.

  Vennligst:

  • les nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene før du bruker nettstedet vårt.

  • skriv ut en kopi for fremtidig referanse.

  • les også vår personvernerklæring og informasjonen om cookies i forbindelse med dine personopplysninger.

  Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre disse vilkårene og betingelsene. Slike endringer trer i kraft idet de legges ut på nettstedet (se dato øverst). Det er ditt ansvar å lese vilkårene og betingelsene på dette nettstedet, og din fortsatte bruk av nettstedet innebærer at du aksepterer å være bundet av de nyeste vilkårene og betingelsene.

  Innholdet på dette nettstedet er levert i god tro, men imidlertid gis ingen uttalelse, representasjon eller garanti relatert til slik informasjon eller informasjon (eller programvare) funnet på noe annet nettsted forbundet med dette nettstedet via hypertekst eller andre lenker (inkludert enhver uttalelse, representasjon, garanti e.a. vedrørende at informasjon eller bruk av slik informasjon funnet enten på dette nettstedet eller på noe annet nettsted overholder lokale eller nasjonale lover eller kravene til noen tilsynsmyndighet eller lovfestende organ) og enhver eventuell uttalelse, representasjon eller garanti som kan være uttrykt eller implisert ved lov, forskrift e.a. er uttrykkelig unntatt.

  Vi lover ikke at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller uten feil, eller at dette nettstedets funksjonelle aspekter eller dets innhold vil være uten feil, eller at innholdet på dette nettstedet eller serveren som gjør den tilgjengelig er fritt for virus eller andre skadelige komponenter. Det er ditt ansvar å sørge for at du har installert et oppdatert antivirus-program.Bruk av dette nettstedet og enhver informasjon funnet på dette nettstedet eller noe annet nettsted (eller programvare på noe annet nettsted) gjøres fullstendig på brukers egen risiko. Under ingen omstendigheter skal Tata Steel eller noen av deres datterselskaper være ansvarlig overhodet for kostnader, tap, utgifter eller skader (enten disse er direkte eller indirekte, følgeskader, spesielle, økonomiske eller finansielle, inkludert ethvert tap av fortjeneste) som påløper som følge av informasjon som finnes på dette nettstedet eller noe annet nettsted.

  Dette nettstedet kan inneholde feilaktig informasjon. Tata Steel har intet ansvar for å oppdatere eller rette slike opplysninger eller engang for å vedlikeholde dette nettstedet.

  Du erkjenner og godtar at alle opphavsrettigheter, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter til alle materialer og/eller innhold, inkludert grafikk, fotografier, inkludert alle bilderettigheter, eller tekst som finnes på dette nettstedet, gjort tilgjengelig som en del av din bruk av dette nettstedet, til enhver tid skal fortsette å tilhøre oss eller våre lisensgivere. Du er tillatt å bruke dette materialet kun slik det uttrykkelig er autorisert av oss eller våre lisensgivere.

   

  Du erkjenner og godtar at innholdet som finnes på dette nettstedet kun er gjort tilgjengelig for personlig, ikke-kommersiell bruk, og at du kun kan laste ned slikt materiale og innhold med det formål å bruke dette nettstedet. Du erkjenner videre at annen bruk av materialet og innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt og kan føre til sivile og strafferettslige straffereaksjoner. Du godtar å ikke (og samtykker til å ikke hjelpe eller legge til rette for at noen tredjepart kan) kopiere, reprodusere, overføre, publisere, vise, distribuere, kommersielt utnytte eller lage avledede verker av slikt materiale og innhold.

  Dette dokumentet kartlegger Tata Steels personvernerklæring og hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysninger vi har fått via nettstedene der denne erklæringen er blitt lagt ut (samlet “nettsteder/nettstedene”) eller i forbindelse med invitasjoner på våre nettsteder til å oppgi personopplysniniger.

   

  Innsamling og bruk av personopplysninger

   

  Det finnes en rekke muligheter på våre nettsteder til at du kan gi oss personopplysninger som identifiserer deg som person, slik som navn, hjemme- eller jobbadresse, e-postadresse og telefonnummer("personopplysninger”). Du kan også sende oss personopplysninger som svar på invitasjoner på våre nettsteder på annen måte enn direkte gjennom våre nettsteder, for eksempel ved å sende CV-en din til en adresse som vises på våre nettsteder i forbindelse med ansettelsesmuligheter hos Tata Steel eller et annet selskap innen Tata Steel Group [1].

   

  Hvis du oppgir personopplysninger på denne måten, vil den samles inn, behandles og lagres av Tata Steel eller et annet selskap fra Tata Steel Group og hvert av dem vil behandle dine personopplysninger kun for følgende formål:

   

  • å skaffe produkter eller tjenester som du har forespurt eller informasjon du har bedt oss om å sende deg om oss eller om våre produkter og tjenester;

  • å behandle ethvert spørsmål du måtte ha i forbindelse med selskapene i Tata Steel Group;

  • der det er relevant, å føre protokoll over salg og for markedsundersøkelsesformål;

  • å forutse eller løse problemer forbundet med varer eller tjenester som er levert til deg;

  • å hjelpe oss med å utvikle eller forbedre produkter og tjenester slik at de bedre kan møte dine behov;

  • å gjøre det mulig for oss å administrere eller på annen måte utføre forpliktelser forbundet med enhver avtale som måtte være gjort mellom oss;

  • å behandle jobbsøknader i de tilfellene der du har oppgitt personopplysninger i forbindelse med potensielle ansettelsesmuligheter; eller

  • å støtte noen av de ovennevnte aktivitetene.

   

  Annen bruk av personopplysninger

   

  Fra tid til annen ønsker vi (inkludert ethvert selskap i Tata Group) å bruke dine personopplysninger enten til å gi deg informasjon om produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg eller til å kontakte deg for å vurdere din tilfredshet med våre produkter og tjenester (som i begge tilfeller kan innebære at vi kontakter deg via telefon). Hvis du på noe som helst tidspunkt ønsker at vi skal slutte å bruke dine personopplysninger til disse formålene, ta kontakt med oss.

   

  Når det gjelder markedsføringskommunikasjon sendt via e-post, vil det være en lenke nederst i hver e-post som gjør det mulig å velge å ikke motta flere meldinger fra oss.

   

  Deling av personopplysninger

   

  Det kan hende at vi deler dine personopplysninger med andre selskaper i Tata Steel Group. Noen av disse selskapene kan befinne seg utenfor EØS [2] («EØS»), men vi vil kun dele dine personopplysninger i forbindelse med formålene angitt ovenfor, selv om det juridiske beskyttelsesnivået du har utenfor EØS kan være lavere enn beskyttelsen du ville hatt innenfor EØS.

   

  Vi kan benytte tredjeparts organisasjoner til å hjelpe oss med å gi deg informasjon, varer, produkter og tjenester du har bedt om eller for å hjelpe oss med å utvikle eller forbedre våre produkter og tjenester (for eksempel gjennom undersøkelser). Hvis vi deler dine personopplysninger med tredjeparts organisasjoner under disse omstendighetene, vil vi ta skritt for å sikre at dine personopplysninger overføres, oppbevares og brukes i strengt samsvar med denne personvernerklæringen og kun brukes til et av disse formålene. Noen av disse organisasjonene kan befinne seg utenfor EØS, der det juridiske beskyttelsesnivået du har kan være lavere enn beskyttelsen du ville hatt innenfor EØS.

   

   

  Sensitive persondata

   

  Hvis vi behøver sensitive persondata (for eksempel i forbindelse med en søknad om potensielle ansettelsesmuligheter), vil vi sørge for at innsamling og bruk av disse er i samsvar med prinsippene om personvern og databeskyttelse fastsatt i personverndirektivet 95/46/EF slik det implementeres av relevant nasjonal lovgivning.

   

  Lenker til andre nettsteder

   

  Vi oppgir noen ganger lenker til nettsteder utenfor Tata Steel Group, dette kan være til selskaper som har forbindelse med industrien eller lenker vi mener kan være nyttige for brukeren. Selv om vi velger disse lenkene nøye, velges de kun for brukerens bekvemmelighet og innebærer ikke bekreftelse eller godkjenning fra Tata Steel sin side, eller fra noe annet selskap i Tata Steel Group, av dette nettstedets innhold, retningslinjer eller praksiser eller av produkter eller tjenester som eventuelt tilbys gjennom disse nettstedene.

   

  Dine rettigheter til innsyn

   

  Du kan når som helst skrive til oss på vår registrerte kontoradresse nedenfor for å motta en kopi av de opplysningene vi har om deg, få eventuelle feil i dine personopplysninger rettet eller slettet og for å få svar på spørsmål du måtte ha.

   

  Tata Steel Europe Limited

  30 Millbank

  London SW1P 4WY

  Storbritannia

  Registrert i England nr. 05957565

  Britisk MOMS-nr. 238712260

   

  Tlf: +44 (0) 20 7717 4444

  Faks: +44 (0) 20 7717 4455

  E-post: feedback@tatasteel.com

   

  [1]I forbindelse med denne personvernerklæringen, referer Tata Steel Group til Tata Steel Europe Limited, Tata Steel UK Limited og alle andre selskaper og enheter der Tata Steel Europe Limited eier (direkte eller indirekte) mer enn femti prosent av den utstedte aksjekapitalen samt dattervirksomhetene som er identifisert her.

   

  [2]EØS består for tiden av medlemslandene i EU i tillegg til Norge, Island og Liechtenstein.

   

  Informasjon om bruk av cookies

   

  Nettstedet vårt bruker cookies for å skille deg ut fra andre brukere av nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du besøker nettstedet vårt og gjør det også mulig for oss å forbedre nettstedet vårt.

   

  En cookie (informasjonskapsel) er en liten fil bestående av bokstaver og tall som vi lagrer på nettleseren din eller harddisken til datamaskinen din hvis du godtar det. Cookies inneholder informasjon som overføres til harddisken til datamaskinen din.

   

  Vi bruker følgende typer cookies:

   

  • Strengt nødvendige cookies. Dette er cookies som er nødvendige for å drive nettstedet vårt. De inkluderer for eksempel cookies som lar deg logge inn på sikre områder på nettstedet vårt eller bruke en handlekurv.

   

  • Analytiske cookies / ytelsescookies. De las oss å gjenkjenne og telle antall besøkende og se hvordan besøkende navigerer rundt på nettstedet vårt når de bruker det. Dette hjelper oss med å forbedre måten nettstedet vårt fungerer på, for eksempel ved å sikre at brukerne enkelt finner det de leter etter.

   

  • Funksjonalitetscookies. Disse brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss å tilpasse innholdet til deg, hilse på deg med navn og huske dine preferanser (for eksempel ditt valg av språk eller region).

   

  Informasjon om sletting eller styring av cookies er tilgjengelig på www.AboutCookies.org. Vennligst merk at du ved å slette våre cookies eller deaktivere fremtidige cookies, muligens ikke vil ha tilgang til visse områder av eller funksjoner på nettstedet vårt.

   

  Google Analytics

   

  Vi bruker også Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics er basert på cookies som muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet vårt ved å samle inn anonyme data, som hvor du har kommet fra, hvilke sider du besøker og hvor lang tid du bruker på våre nettsteder. Denne informasjonen lagres deretter av Google slik at det kan opprettes rapporter. Disse cookiene lagrer ikke dine persondata.

   

  Informasjonen cookien samler inn om din bruk av nettstedet vårt, inkludert din IP-adresse, kan overføres til og lagres av Google på servere i USA. Google kan bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettstedet vårt, opprette rapporter om nettstedsaktivitet for oss og tilby andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og Internett-bruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der dette er pålagt ved lov, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse opp imot noen av de andre dataene som Google innehar.  Du kan forhindre lagring av slike cookies ved å justere innstillingene i nettleseren din.  Du kan også hindre at Google registrerer data fra cookieen og at Google behandler slike data, ved å laste ned og installere nettleser-pluginen og velge landet ditt.

   

  Nettstedet til Google inneholder ytterligere informasjon om Analytics og en kopi av Googles personvernerklæring.

   

   

  Registrert kontor

   

  Tata Steel Europe Limited

  30 Millbank

  London SW1P 4WY

  Storbritannina

   

  Registrert i England nr. 05957565

  Britisk MOMS-nr. 238712260

   

  Tlf: +44 (0) 20 7717 4444

  Faks: +44 (0) 20 7717 4455

  E-post: feedback@tatasteel.com

   

  Opplysninger om visse enheter i selskapsgruppen Tata Steel Europe Limited