• Choose Language
 • Ny sertifisering møter bilindustriens nye krav

  9 May 2018 | Trade News

  Halmstad Steel Service Centre har i flere år vært det eneste nordiske stålservicecenter som er sertifisert i henhold til ISO/TS 16949.

  Selv om det naturligvis har vært en stolthet for Tata Steels nordiske virksomhet, gjelder det å henge med i utviklingen. Fra og med september 2018 gjelder ingen av disse sertifikatene lenger, og alle selskaper må sertifisere seg i henhold til den nye versjonen, IATF 16949. Den nye versjonen tydeliggjør bilindustriens behov og krav ytterligere, noe som hjelper oss med å holde høy standard på leveransene til alle våre kunder.

  Vår revisjon for en overgang til IATF 16949 ble gjennomført i uke 5 og resultatet var bare tre mindre anmerkninger, noe som anses som et svært godt resultat i denne sammenheng. Vi har fulgt opp disse, og nå henger det nye sertifikatet på veggen.

  Sertifisering til IATF 16949:2016 har høy prioritet hos Tata Steel, og Halmstad er det tredje servicesenteret i Tata som har gjennomført overgangen. I Norden er vi fortsatt det eneste sertifiserte stålservicesentret. Sertifiseringen gjør det mulig å oppnå en høyere kvalitet også på skandinavisk nivå. I løpet av inneværende år har vi til hensikt å påbegynne arbeidet med implementering også i Norge.

  Vi har allerede startet implementering av 14001:2015 og tar sikte på sertifisering i løpet av 2018.