• Choose Language
  • Kvalitet og miljø går hånd i hånd på Halmstad Steel Service Center

    16 Apr 2019 | Trade News

    Halmstad Steel Service Center har i flere år, som det eneste stålservicesenteret i Norden, vært sertifisert i henhold til IATF 16949-standarden (tidligere TS 16949).


    Denne standarden er et kvalitetsstyringssystem for kjøretøyindustrien, som er utviklet av verdens ledende bilprodusenter. Den er basert på ISO 9001 samt nasjonale kvalitetsstandarder innen kjøretøyindustrien.

    På Halmstad Steel Service Centre tar vi nå ett steg videre. I løpet av våren miljøsertifiseres vi i henhold til ISO 14001:2015. Dette er en bekreftelse på at vi jobber for å bli bedre, også når det gjelder miljøet – på samme måte som vi gjør når det gjelder kvalitet.