• Choose Language
 • Tung uppgradering i Halmstad

  9 May 2018 | Trade News

  Halmstad Steel Service Center utvikler seg videre for å kunne imøtekomme kundenes behov i hele Norden.

  Halmstad Steel Service Center og Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad gjennomgår for tiden omfattende oppgraderinger for å møte morgendagens krav. I Halmstad ble arbeidet påbegynt allerede i fjor, og nå står en forbedret maskinpark klar til å iverksette kundenes forespørsler.

  • Vi har i ganske lang tid sett nærmere på hvor markedet er på vei, sier Mika Kaasinen, som er Operations Manager ved Halmstad Steel Service Center. Markedet har begynt å etterspørre større og tyngre produksjon enn tidligere, og før var ikke maskinparken rustet for det. I løpet av våren og høsten i fjor ble det imidlertidgjort et omfattende forbedringsarbeid, som nå er ferdigstilt.

   

  Nå klarer anlegget ikke bare tyngre coiler på opptil 20 tonn, men også større ferdigproduserte ringer med en ytterdiameter på opptil 1800 millimeter og en tykkelse på en halv millimeter.

   

  • Det innebærer en markant forbedring av hva vi kan tilby over hele Norden, sier Mika Kaasinen. – Vi har fabrikker på to steder, noe som sikrer at vi alltid har en backup og alltid kan betjene den delen av markedet som er nærmest.

   

  Fortløpende arbeid

  Mika Kaasinen påpeker også at arbeidet ikke er sluttført med de forbedringene som er gjort på maskinparken i Halmstad. Både den og anlegget i Fredrikstad ses på som et kontinuerlig pågående prosjekt for å kunne tilby kundene de beste produktene i henhold til kravene som stilles i dag.

  • Vi har igangsatt et omfattende investeringsprogram for Fredrikstad og for ytterligere forbedringer i Halmstad, sier han. Av nært forestående forbedringer i Halmstad er en utvidelse av den ene linjen slik at vi kan slitte bredere coiler og dermed øke kapasiteten. I Fredrikstad utvikler vi dessuten en ny pakningslayout for ferdigslittede kveiler. Eksakt hvilke forbedringer det dreier seg om og hvordan det vil komme kundene våre til gode, kommer vi tilbake til etter hvert som de ferdigstilles, men vi fortsetter det omfattende utviklingsarbeidet og satsingen på denne regionen.