Greater Manchester Waste

Energetyka analizy przypadkow, Colorcoat HPS200 Ultra®

Greater Manchester Waste image 1
Greater Manchester Waste image 5
Greater Manchester Waste image 4
Greater Manchester Waste image 2
Greater Manchester Waste image 5
Greater Manchester Waste image 4
Greater Manchester Waste image 2
Greater Manchester Waste image 1
Text after image field

Lokalizacja - Wielka Brytania

Sektor - Energetyka

Produkt - Colorcoat HPS200 Ultra®

Kolor Ścian - Goosewing Grey, Hamlet, Denim, Heather

Główny Wykonawca - Costain

Podwykonawca - Lakesmere

Producent Systemu - Euroclad

Rok - 2010

Środowisko – Śródlądowe

Organizacja
Produkty
Nazwa produktu
Zastosowanie
Charakterystyka