Wroclaw Stadium

Stadiony analizy przypadkow, Colorcoat Prisma®

Miejskistadium5
wroclaw 1
Miejskistadium4
wroclaw 1
Miejskistadium4
Miejskistadium5
Text after image field

Lokalizacja - Polska

Sektor - Stadiony

Produkt - Colorcoat Prisma®

Kolor Dachy - Silver Metallic

Klient - Wroclaw 2012 Sp. z o.o. in behalf of Wroclaw

Architekt - JSK Architekten

Główny wykonawca - Max Bögl

Producent okładziny - Fischer Profil GmbH

Rok - 2012

Environment - Śródlądowe

Organizacja
Produkty
Nazwa produktu
Kolor
Zastosowanie
Charakterystyka