Colorcoat Prisma
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Zalety produktu

Zalety produktu
 • Rewolucyjna 3-warstwowa technologia powłoki, zapewniająca zwiększoną estetykę, trwałość i długotrwałą eksploatację.
 • Gwarancja Confidex® na okres do 40 lat dla pokryć budynków przemysłowych i komercyjnych od strony narażonej na działanie środowiska zewnętrznego zachowuje ważność bez konieczności przeprowadzania inspekcji i konserwacji.
 • Gwarancja na kolor jest udzielana w ramach Gwarancji Confidex® dla kolorów standardowych.
 • Zoptymalizowana warstwa metaliczna Galvalloy™ zapewnia maksymalną odporność na korozję i ochronę krawędzi ciętych.
 • Niezależnie przetestowany pod kątem lotnych związków organicznych (VOC) zgodnie z normą EN ISO 16000-9, uzyskując ocenę A+.
 • Nowoczesna gama kolorów, oferująca pełną swobodę projektowania, obejmująca kolory dopełniające się i naturalne odcienie metaliczne.
 • Dostępna jest kreatywna i estetyczna gama efektów kolorystycznych, w tym Metallic, Sparkle, Matt i Matt Metallic, idealnych do zastosowań fasadowych.
 • Pełna zgodność z wymogami REACH; bez zawartości chromianów, w tym chromu sześciowartościowego.
 • Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii. Produkt certyfikowany zgodnie z normą odpowiedzialnego pozyskiwania surowców BES 6001.
 • Pełna zgodność z certyfikacją systemów BREEAM i LEED.
 • Wytrzymała i trwała powłoka wierzchnia umożliwiająca łatwiejszą obsługę i przetwarzanie.
 • Znakowanie strony spodniej, które ułatwia śledzenie materiału.

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Parametry użytkowe

Parametry użytkowe

Galvalloy™

Blacha Colorcoat Prisma® wykorzystuje unikalnąi sprawdzoną metaliczną warstwę podłożową Galvalloy™, opracowaną przez Tata Steel. Powłoka Galvalloy™ to specjalny stop Cynku (95%) i Aluminium (5%) wytwarzany zgodnie z normą EN 10346:2009. Starannie dobrane proporcje Cynku i Aluminium stanowią kombinację zapewniającą skuteczniejsząbarierę i ochronę powierzchni w porównaniu ztradycyjnymi powłokami cynkunakładanego ogniowooraz niezrównaną ochronę przed korozją, nawet nakrawędziach cięcia.

Właściwościprzeciwpożarowe

Reakcja na ogień

Blacha powlekana Colorcoat Prisma® jest sklasyfikowana jako A1 zgodnie z normą EN 13501-1:2007 i A1:2009.

Odporność na ogień

Dla produktów, których dotyczy norma EN 14782:2005, blacha powlekana Colorcoat Prisma® spełnia, bez konieczności przeprowadzania dalszych testów, wymogi w zakresie odporności pokryć dachowych na ogień zewnętrzny zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2000/553/WE.

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Typowe właściwości

Typowe właściwości
Typowe właściwości     Test wg
normy
Nominalna grubość powłoki
organicznej
Jednolite, metaliczne i matowe
Elements


(μm)*
(μm)*


65
40


EN 13523-1
EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) 
Jednolite i metaliczne
Matowe
Elements

(%)
(%)
(%)

25-35
<10
30-40

EN 13523-2
EN 13523-2
EN 13523-2
Odporność na zarysowania  
Jednolite, metaliczne i matowe
Elements

(g)
(g)

>3000
>2500

EN 13523-12
EN 13523-12
Odporność na ścieranie:
(Taber, 250 obrotów, 2kg, CS10)
Jednolite, metaliczne i matowe
Elements


(mg)
(mg)


<15
<15


EN 13523-16
EN 13523-16
Elastyczność - 
Minimalny promień gięcia
Odporność na uderzenia
Przyczepność (nacięcia krzyżykowe)
Twardość ołówkowa
(T)
(J)
(%)

0.5T@16°C
≥18
100
H

EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
EN 13523-4
Maksymalna temperatura 
ciągłej eksploatacji
(°C) 90  
Odporność na korozję - 
Mgła solna
Wilgotność

(h)
(h)

1000
1500

EN 13523-8
EN 13523-26
Kategoria odporności na korozję   RC5
CPI5

EN 10169:2015
Kategoria odporności
na promieniowanie
  Ruv4 EN 10169:2015

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Gwarancja Confidex®

Gwarancja Confidex®

Gwarancja Confidex® obejmuje parametry użytkowe produktów Colorcoat Prisma® w tradycyjnych zastosowaniach zewnętrznych jako pokrycia dachów i ścian budynków przemysłowych i komercyjnych,w systemach jednowarstwowych, złożonych systemachmontowanych na placu budowy lub płytach

Confidex® stanowi najdłuższą i najbardziejkompleksową gwarancję na powlekane produkty stalowe w Europie, przy czym produkty Colorcoat Prisma® objęte są gwarancją na okres do 40 lat. Wprowadzone niedawno istotne ulepszenia w zakresie trwałości koloru i zachowania połysku spowodowały, że produkt odznacza się jeszcze większą trwałościąi żywotnością, zdecydowanie górując nadkonkurencyjnymi rozwiązaniami.

Gwarancja Confidex® przyznawana jest na konkretny projekt i po dokonaniu rejestracji zapewnia klientowi związek umowny między firmą Tata Steel a właścicielem budynku, co oznacza, że w przypadku roszczeniaużytkownik kontaktuje się z firmą Tata Steel bezpośrednio,bez konieczności kontaktu z dostawcą, co przyśpieszaproces reklamacji i zmniejsza jego koszt. Istnieje równieżmożliwość pełnego przeniesienia gwarancji w przypadku zmiany właściciela budynku. Wymagane jest jedyniewypełnienie formularza na odwrocie karty gwarancyjnej.

Colorcoat Prisma Years 2021 PL

Uwagi
1. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczą budynków znajdujących się w odległości do 1km od linii brzegowej.
2. Pełne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration.
3. W celu zachowania ważności Gwarancji Confidex® należy ją zarejestrować w ciągu 3 miesięcy od daty ukończenia budynku.
4. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyżej ilustracji mają zastosowanie do Strefy 1 i Strefy 2.

Confidex Map PL

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Gwarancja na pokrycia budynków mieszkalnych

Gwarancja na pokrycia budynków mieszkalnych

W przypadku zastosowań na indywidualnych budynkach mieszkalnych Tata Steel oferuje gwarancjęza pośrednictwem dostawców systemów dachowychzapewniającą, że powłoka dekoracyjna będzieprzylegać do rdzenia stalowego przez ustalony okresczasu. Czynniki, które mają wpływ na okres gwarancji, to: lokalizacja budynku, jego otoczenie, zastosowanie blachy i kolor powłoki.

Aby skorzystać z ochrony gwarancyjnej przez okresdo 20 lat wystarczy poprosić o egzemplarz gwarancjiw chwili zakupu. W mało prawdopodobnym przypadku złożenia roszczenia gwarancyjnego wymagana będzie pełna dokumentacjapotwierdzająca dostawę.

Strefa 1   Ściana Dach
Kolory jednolite i metaliczne w głębi lądu 20 20
  pas nadmorski 15 15
Kolory matowe w głębi lądu 15 15
  pas nadmorski 10 10

 

Strefa 2   Ściana Dach
Kolory jednolite i metaliczne w głębi lądu 15 15
  pas nadmorski 10 10
Kolory matowe w głębi lądu 10 10
  pas nadmorski 5 5

 

Residential chain PL

PL-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Trwałość w standardzie

Trwałość w standardzie

Ocena cyklu życia produktu

Nieustannie pracujemy nad tym, aby proces wytwarzania i materiały stosowane do produkcji blachColorcoat Prisma® miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Ponadto podwyższonasolidność i trwałość produktów Colorcoat Prisma® nadaje im znacznie lepsze parametry użytkowe w porównaniu z innymi stalowymi blachami powlekanymi w zakresie wpływu na środowiskow całym okresie ich żywotności.

Wtórne zastosowanie i przetwarzanie

Produkty Colorcoat Prisma® nadają się do wielokrotnego wtórnego wykorzystania bez utraty jakości. Istnieje prężnie działająca i bardzo skuteczna infrastruktura ponownego przetwarzania stali, dziękiktórej produkty ze stali, które zakończyły swojążywotność, wędrują z powrotem do zakładów produkcyjnych. Ten wydajny proces recyklingu sprawia, że inwestycje w ekologiczną produkcję stalinigdy nie idą na straty, co czyni stal najbardziej zrównoważonym materiałem konstrukcyjnym.

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Blachy Colorcoat Prisma® produkowane są wyłącznieprzez firmę Tata Steel z możliwą pełną identyfikacjąproduktu i posiadają certyfikat BES 6001 w zakresie stosowania materiałów pochodzących zezrównoważonych źródeł. Od procesu wytopu stali ażpo końcowe przetwarzanie, blacha Colorcoat Prisma® wykorzystuje najbardziej zaawansowane i ekologicznie zrównoważone technologie dostępnew Wielkiej Brytanii, dzięki czemu przyczynia się do obniżania emisji CO2 do atmosfery.