Advantica L Control
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Advantica for controlled environments - Advantica® L Control | Cechy produktu

Cechy produktu

<p><strong>Zastosowania</strong></p> <ul> <li>Środowiska kontrolowane: chłodnie i pomieszczenia typu<br/>cleanroom.</li> </ul> <p><strong>Charakterystyka</strong></p> <ul> <li>Duża odporność na substancje chemiczne i detergenty.</li> <li>Doskonała odporność na ścieranie i zarysowanie.</li> <li>Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością.</li> </ul> <p><strong>Dostępne podłoża</strong></p> <ul> <li>Podłoże ocynkowane na gorąco zgodnie z normą EN 10346.</li> </ul> <p><strong>Opcje</strong></p> <ul> <li>Dostępne alternatywne powłoki spodnie.</li> <li>Folia ochronna.</li> <li>Właściwości antystatyczne.</li> <li>Różne kolory na zamówienie.</li> </ul> <p> </p>

PL-Construction-Product-Advantica for controlled environments - Advantica® L Control | Typowe właściwości

Typowe właściwości
Właściwości     Test wg normy
Nominalna grubość
powłoki organicznej
μm 120 lub 150 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) GU 8-15 EN 13523-2
Twardość ołówkowa     >4H EN 13523-4
Adhezja po wgnieceniu T Prawidłowa EN 13523-6
Adhezja na zgięciu T 0 EN 13523-7
Elastyczność
(minimalny promień gięcia)
T 0 EN 13523-7
Odporność na zarysowanie g 4000 EN 13523-12
Odporność na korozję:
obojętna mgła solna
godziny 500 EN 13523-8
Odporność na korozję:
Wilgotność
godziny 1500 EN 13523-25
Odporność ogniowa   B-s1,d0 EN 13501-1
Lotny związek organiczny    A+ EN ISO 16000-9:2006
Zakres temperatur pracy oC -40 to +60  

Uwagi
Znajdujące się w tej tabeli dane liczbowe są właściwościami typowymi i nie stanowią pecyfikacji produktu.
W przypadku formowania powlekanej stali poniżej 16°C, prosimy o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Dane dotyczące wilgotności podlegają specyfikacji, takiej jak minimalny ciężar powłoki metalicznej.
Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością: nadaje się do ciągłego i bezpośredniego kontaktu z produktami suchymi, płynnymi i kwaśnymi, przeznaczonymi do spożycia.
* Nie nadaje się do użytku na zewnątrz.

Zachowanie produktu w środowisku wilgotnym zależne jest od specyfikacji, w tym od minimalnego ciężaru powłoki metalicznej.

Bezpieczeństwo żywności: zgodność przy ciągłym i bezpośrednim kontakcie z suchymi, wodnymi i kwaśnymi produktami spożywczymi.

*Nie nadaje się do zastosowań zewnętrznych.