Advantica T
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Advantica for Office furniture - Advantica T | Typowe właściwości

Typowe właściwości

Advantica® T

Właściwośc     Test wg normy
Nominalna grubość
powłoki organicznej
μm 25 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) GU 5-50 EN 13523-2
Przyczepność po zagięciu T 0 EN 13523-7
Elastyczność
minimalny promień zagięcia
T 1,5 EN 13523-7
Twardość ołówkowa    F EN 13523-4
Odporność na zarysowanie g >2500 EN 13523 - 12
Odporność na ścieranie
(Taber, 250 obr. 1kg, tarcze CS10)
mg <20 EN 13523 - 16
Odporność na korozję:
Mgła solna
Odporność na wilgoć
godziny
godziny
360
1000
EN 13523-8
EN 13523 - 26
Kategoria odporności na korozję   RC3* EN 10169
Kategoria odporności na
promieniowanie UV
  RUV3 EN 10169
Kategoria CPI   CPI3* EN 10169

Uwagi
Znajdujące się w tej tabeli dane liczbowe są właściwościami typowymi i nie stanowią specyfikacji produktu. W przypadku formowania powlekanej stali poniżej 16°C, prosimy o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.

* Dane dotyczące korozji i wilgotności, zależne są od minimalnej zawartości powłoki metalicznej.