Advantica F Heat
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Advantica for HEVAC - Advantica® F Heat | Cechy produktu

Cechy produktu

<p><strong>Zastosowania</strong></p> <ul> <li>Oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja.</li> </ul> <p><strong>Charakterystyka</strong></p> <ul> <li>Bardzo dobra odporność na wysokie temperatury.</li> <li>Gładka powierzchnia.</li> </ul> <p><strong>Dostępne podłoża</strong></p> <ul> <li>Podłoże cynkowane na gorąco zgodnie z normą EN 10346.</li> <li>Podłoże walcowane na zimno zgodnie z normą EN 10130.</li> </ul> <p><strong>Opcje</strong></p> <ul> <li>Dostępne alternatywne powłoki spodnie.</li> <li>Folia ochronna.</li> </ul>

PL-Construction-Product-Advantica for HEVAC - Advantica® F Heat | Typowe właściwości

Typowe właściwości

Advantica® F Heat

Właściwośc     Test wg normy
Nominalna grubość
powłoki organicznej
μm 25 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) GU 50-60 EN 13523-2
Przyczepność po zagięciu T 0 EN 13533-7
Elastyczność
(minimalny promień zagięcia)
T 3 EN 13523-7
Twardość ołówkowa   F EN 13523-4
Odporność na zarysowanie g >1800 EN 13523-12
Odporność na ścieranie
(Taber, 250 obr. 1kg, tarcze CS10)
mg <30 EN 13523-16
Odporność na korozję:
Mgła solna
Odporność na wilgoć
godz.
godz.
360
1000
EN 13523-8
EN 13523-26
Odporność na 
przyspieszone starzenie się w wyniku działania wysokich temperatur 
  Delta E <0,5 - 200 godz. 120°C.
Delta E <1 - 3 godz. 180°C. 
Elastyczność: maks. starta 1T w przypadku starzenia
się obustronnego
EN 13523 - 13

Uwagi
Znajdujące się w tej tabeli dane liczbowe są właściwościami typowymi i nie stanowią specyfikacji produktu. W przypadku formowania powlekanej stali poniżej 16°C, prosimy o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.

*Dane dotyczące korozji i wilgotności, zależne są od minimalnej zawartości powłoki
metalicznej.