Advantica GL
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Advantica Lighting - Advantica® GL | Cechy produktu

Cechy produktu

<p><strong>Zastosowania</strong></p> <ul> <li>Produkt używany w szerokim zakresie zastosowań. Przeznaczony do<br/>produktów przemysłowych, w tym sufitów.</li> </ul> <p><strong>Charakterystyka</strong></p> <ul> <li>Niski poziom połysku.</li> <li>Gładka powierzchnia.</li> </ul> <p><strong>Dostępne podłoża</strong></p> <ul> <li>Podłoże cynkowane na gorąco zgodnie z normą EN 10346.</li> <li>Podłoże walcowane na zimno zgodnie z normą EN 10130.</li> </ul> <p><strong>Opcje</strong></p> <ul> <li>Dostępne alternatywne powłoki spodnie.</li> <li>Folia ochronna.</li> </ul>

PL-Construction-Product-Advantica Lighting - Advantica® GL | Typowe właściwości

Typowe właściwości

Advantica® GL

Właściwośc     Test wg normy
Nominalna grubość
powłoki organicznej
μm 25 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) GU <20 EN 13523-2
Przyczepność po zagięciu T 1 EN 13533-7
Elastyczność
(minimalny promień zagięcia)
T 3 EN 13523-7
Twardość ołówkowa   HB-F EN 13523-4
Odporność na zarysowanie g >1800 EN 13523-12
Odporność na ścieranie
(Taber, 250 obr. 1kg, tarcze CS10)
mg <30 EN 13523-16

Uwagi
Znajdujące się w tej tabeli dane liczbowe są właściwościami typowymi i nie stanowią specyfikacji produktu.W przypadku formowania powlekanej stali poniżej 16°C, prosimy o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.