• Choose Language
 • Strategiamme

  Tata Steel pyrkii maailmanlaajuiseksi vertailukohdaksi lisäarvon tuottajana ja yrityskansalaisena terästeollisuudessa.


  Euroopassa pyrimme kehittämään pitkäaikaisia kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa valitsemillamme markkinoille vapauttamalla teräksen potentiaalia. Pyrimme luomaan innovatiivisia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme vastaamaan haasteisiin ja menestymään omilla markkinoillaan.

  Teemme kaiken vastuullisesti. Toimipaikoillamme työskentelevien ihmisten turvallisuus on kaikkein tärkeintä. Toimimme vastuullisesti myös ympäristöä ja ympäröiviä yhteisöjä kohtaan.

  Euroopassa meillä on viisi strategista painopistettä: Asiakaslähtöisyys, innovaatio, operatiivinen huippuosaaminen, vastuu ja ihmiset.

  Asiakaslähtöisyys

  Myynti- ja markkinointitoimintamme keskittyy maailman kilpailluimpiin markkinoihin, kuten autoteollisuuteen, rakennusalalle, pakkausalalle, kiskoliikenteeseen, nosto- ja kaivannaisalalle, energia- ja sähköalalle sekä avaruus- ja ilmailusektoriin.
  Investoimme projekteihin, joilla parannetaan tuotekokonaisuuttamme ja palvelutarjoomaamme, ja muutamme sisäistä hankintaketjuamme asiakaspalvelun tason nostamiseksi.
  Tiimimme toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, jotta ymmärrämme tarpeet, jotka määräävät tuotantoamme, toimitusketjuja ja toimituksia.

  Innovaatio

  Pyrimme strategiassamme markkinakohtaiseen eriyttämiseen, johon kuuluu eriytettyjen tuotteiden ja palvelujen määrän maksimointi myynnissä – myymme tuotteita ja palveluja, joita harvat – jos ketkään – pystyvät tarjoamaan.
  Tutkimusohjelmiemme tavoitteena on kehittää alan huipputasoa edustavaa valmistus- ja tuotantoteknologiaa ja parantaa terästuotteidemme kestävää kehitystä koko eliniän ajan.
  Pyrimme mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kehittämään uusia tuotteita ja palveluja heidän tarpeisiinsa, jotta he menestyvät omilla markkinoillaan, uskoen, että onnistumme silloin, kun asiakkaammekin.

  Operatiivinen huippuosaaminen

  Investoimme jatkuvasti valmistus- ja jakelukalustomme nykyaikaistamiseen suorituskyvyn ja kustannuskilpailukyvyn tehostamiseksi.
  Pyrimme vakiinnuttamaan parhaat käytännöt tehtaissamme, toimintaketjumme hallinnassa ja toimituksissamme asiakaspalvelun optioimiseksi.
  Vastuullinen käyttäytyminen

  Toimimme ympäristömyötäisesti kaikessa toiminnassamme ja korostamme kestävää raaka-aineiden käyttöä, veden ja energian säästöä, jätteiden hyödyntämistä, päästöjen ja maankäytön supistamista.
  Tuemme uraauurtavien teknologioiden kehitystä. Näin vastaamme hiilipäästöjen haasteisiin.
  Tuemme toimintaympäristömme yhteisöjä edistämällä urheilua ja kannustamalla yhteisöjen taloudellista, ympäristöllistä, koulutuksellista ja sosiaalista kehitystä tarjoamalla taloudellista tukea, materiaaleja ja työntekijöidemme aikaa ja intoa.
  Ihmiset

  Työntekijöidemme turvallisuus on tärkein painopisteemme.
  Olemme sitoutuneet ihmisiin, jotka ovat menestyksemme edellytys: työntekijöihimme.
  Osallistamme työntekijämme ja kehitämme heidän valmiuksiaan kouluttamalla.
  Tuemme tiimityötä, valmennamme kykyjä, tuemme johtajuusvalmiuksia ja kannustamme työntekijöitämme toimimaan ripeästi, ylpeinä ja intohimoisesti.