• Choose Language
 • Vår strategi

  Tata Steel jobber mot å bli det globale referansepunktet innen verdiskaping og bedriftsborgerskap i stålindustrien

  I Europa har vi som mål å utvikle langsiktige partnerskap med kunder innen våre valgte markeder ved å slippe løs alt potensialet som finnes i stål. Vi søker å lage nyskapende produkter og tjenester som hjelper våre kunder med å overvinne sine utfordringer og være mer suksessfulle på sine markeder.

  Vi gjør dette på en ansvarlig måte. Ingenting er viktigere enn sikkerheten til de menneskene som jobber på våre lokaler. Men vi opptrer også ansvarlig overfor miljøet og de samfunnene vi opererer blant.
  Vi har fem strategiske prioriteringer i Europa: Kundefokus, nyskapning, operasjonell skikkelighet, ansvar og mennesker.

  Kundefokus

  Vår salgs- og markedstilnærming fokuserer på noen av verdens mest krevende markeder, inkludert bilindustri, bygg, emballasje, jernbane, løfting og utgraving, energi og kraft, og luftfart Vi holder på å investere i prosjekter for å forbedre produktblandingen og tjenestetilbudet vårt og er i ferd med å gjøre om vår interne leveransekjede for å forbedre kundeservicenivåene Våre team samarbeider tett med kundene for å forstå deres behov, som dikterer produksjonen, leveransekjedene og leveringsaktivitetene våre Nyskapning

  Vi følger en markedsdifferensieringsstrategi, noe som innebærer maksimering av andelen differensierte produkter og tjenester innen salgene våre – produkter og tjenester som få eller ingen andre kan tilby
  Vi gjennomfører forskningsprogrammer siktet mot å utvikle toppmoderne produksjons- og produktteknologi og å forbedre bærekraft for stålprodukter gjennom hele brukstiden deres Vi søker å arbeide så tett som mulig med våre kunder for å utvikle de nye produktene og tjenestene de trenger for å lykkes på sine markeder og mener at vi lykkes dersom kundene våre gjør det
  Fremragende drift Operasjonell skikkelighet

  Vi investerer bestandig i å oppgradere våre produksjons- og distribueringsfasiliteter for å kunne forbedre ytelsen og kostnadskonkurranseevnen til disse
  Vi har som mål å etablere beste praksis på våre produksjonsanlegg, samt innen leveransekjedestyring og leveringsaktiviteter, for å kunne optimere vår kundeservice
  Ansvarlig opptreden

  Vi opptrer ansvarlig overfor miljøet i alle våre aktiviteter, med fokus på bruk av råmaterialer, vann- og energiøkonomisering, bruk av avfall, utslippsreduksjon og landvinning
  Vi støtter utviklingen av banebrytende teknologier for håndtering av karbonutslipputfordringen
  Vi støtter samfunnene vi opererer blant ved å promotere sport og hjelpe deres økonomiske, miljømessige, utdannelsesmessige og sosiale utvikling gjennom finansiell støtte, anskaffelse av materialer og våre ansattes tid og entusiasme
  Mennesker

  Våre ansattes sikkerhet er vår prioritet nummer én
  Vi er forpliktet til de menneskene som er essensielle for vår suksess: våre ansatte
  Vi engasjerer våre ansatte og utvikler deres evner gjennom opplæring
  Vi fostrer teamarbeid, gir næring til talent, fremmer lederevner og oppmuntrer våre ansatte til handling, tempo, stolthet og lidenskap