• Choose Language
 • Two men at work

  Våre verdier

  Our five brand values are our moral compass and run through everything we do. They are shared by all Tata companies throughout the world and guide the 580,000 employees across the Tata group.

  Våre fem verdier er:

  1.   Førsteklasses kompetanse: Vi opptrer profesjonelt Vi setter oss utfordrende mål som oppmuntrer til nyskapning og hastighet. Vi får det til på første forsøk. Vi deler, lærer og forbedrer oss kontinuerlig.
  2.   Forståelse: Vi øker vår kunnskap og oppnår kundefortrolighet ved å forstå deres forretninger. Vi ledes av fakta og måler det vi gjør.
  3.   Ansvarlighet: Vi viser personlig lederskap innen helse og sikkerhet. Vi opptrer ansvarlig overfor miljø og samfunn. Vi viser engasjement og eierskap. Vi handler besluttsomt, gjør ting mulig og leder an når det kommer til endring.
  4.   Integritet: Med Tata-verdiene som rollemodell debatterer vi på en åpen og transparent måte og bygger tillit og vinner respekt. Vi handler etisk.
  5.   Fellesskap: Vi skaper størst verdi når vi jobber sammen og med interessene til kundene våre for øyet. Vi tar en tilnærming som «ett selskap». Vi verdsetter mangfold og styrker oss på vår blanding av funksjoner, nasjonaliteter og ferdigheter.