• Choose Language
 • Tata Steel bidrar till en ansvarsfull ståltillverkning globalt genom medlemskap i ResponsibleSteel

  24 Sep 2020 | Trade News

  Tata Steel har inlett ett samarbete med den globala standardiseringsorganisationen ResponsibleSteel™. Samarbetet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt skapa arbetstillfällen inom stålbranschen.

  ResponsibleSteel är en ideell organisation med medlemmar från alla led inom stålindustrin. Organisationen har utvecklat en oberoende certifieringsstandard och ett program som syftar till att anpassa sig till ramverket ISEAL Codes of Good Practice.

  Alla verksamheter inom Tata Steel i 26 länder blir del av ResponsibleSteel som är stålbranschens första globala standardiseringssystem när det kommer till hållbarhet. Tata Steel blir en av de största ståltillverkarna i världen som ingår i organisationen.

  Gröna leverantörskedjor
  Enligt Tata Steel är medlemskapet ett åtagande av företaget att agera ansvarsfullt i alla sina verksamheter, från arbetsmiljö och i samhällen lokalt till hanteringen av miljöeffekter av ståltillverkning och arbetet med att göra leverantörskedjor grönare. Genom sitt tidiga medlemskap kommer Tata Steel att stödja vidareutvecklingen av de standarder ResponsibleSteel använder för att styra industrins framtida produktion och processer.

  – Vi är väldigt glada över att bli medlemmar i ResponsibleSteel, inte minst på grund av vårt engagemang för hållbara affärsmetoder och ansvarsfulla leveranskedjor. Vi ser hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet och något som vägleder oss i utformningen och genomförandet av våra långsiktiga strategier. Tack vare medlemskapet i ResponsibleSteel har vi en bra plattform för att bygga vidare på vårt arbete och samtidigt möjliggöra ett ansvarsfullt ekosystem för hela stålindustrin, säger T V Narendran, VD för Tata Steel.

  Ansvarsfull affärspraxis
  Stål är världens mest använda material och de som använder stålhar en växande förväntan på att materialet de arbetar med är ansvarsfullt producerat.

  – Som en del av Tata Steel-familjen ger detta medlemskap våra kunder ännu större förtroende att de köper produkter från ett företag som är engagerat i ansvarsfull affärspraxis. Det är viktigt eftersom det i allt högre grad är vad konsumenterna med rätta förväntar sig av dem. ResponsibleSteel ger oss också en ram genom vilken vi kommer att uppnå vårt uppdrag att bygga en ledande europeiska stålverksamhet som är hållbar i alla avseenden, säger Henrik Adam, VD Tata Steel Europe.

  Världens största materialindustri
  ResponsibleSteel-certifieringen är till direkt nytta för tillverkare som redan håller höga standarder och förväntas ge fördelar över hela världen genom att uppmuntra dem som kan arbeta mer ansvarsfullt att ta sitt arbete till nästa nivå.

  – Vi är mycket glada att välkomna Tata Steel som en affärsmedlem i ResponsibleSteel. Som en av världens ledande stålproducenter ger Tata Steel enormt djup, bredd och inflytande för att hjälpa oss att uppnå vårt uppdrag och mål, säger Ali Lucas, VD ResponsibleSteel.

  Stålbranschen är världens största materialindustri och står för mer än sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

  – ResponsibleSteel representerar medlemmar från alla led i stålförsörjningskedjan. Företag från multinationella gruvorganisationer, globala stålproducenter, bearbetningsföretag och slutanvändare samt det civila samhället arbetar tillsammans med oss för att hitta lösningar för att producera stål på ett ansvarsfullt sätt. Som världens enda standard för flera intressenter och certifieringsinitiativ för stålsektorn arbetar vi med att bygga samarbetsrelationer som skapar verklig påverkan för både planeten och samhället. Vi vet att klockan tickar både för att hitta och implementera lösningar på den globala miljökrisen. Att arbeta med Tata Steel hjälper oss att väsentligt påskynda vår vision mot en värld där endast ansvarsfullt lågkoldioxidstål produceras, fortsätter Ali Lucas, VD ResponsibleSteel.