• Choose Language
 • En överblick

  Tata Steel är en av världens mest geografiskt diversifierade stålproducenter, med verksamhet i 26 länder och försäljningskontor i mer än 35 länder.

  I Europa är vi den näst största producenten av stål. Men det är inte bara vår storlek som gör oss speciella. Det som gör oss unika är hur vi bedriver vår verksamhet. Vi tror att vår styrka ligger i hur vi bygger samarbetsbaserade relationer som skapar nya framgångar för våra kunder.

  Genom att vi arbetar med många krävande marknader över hela världen inklusive, rymdteknik, fordon, byggindustri, konsumentprodukter, försvar & säkerhet, energi & kraft, lyft & schaktning, förpackning, järnvägar och varvsindustrin förstår vi att kundernas behov varierar från marknad till marknad.

  Tata Group grundades på principen att dess verksamhet alltid ska vara gynnsam för samhället. Idag styrs Tata Steel av samma långsiktiga vision. Vi arbetar på ett sätt som är säkert för vår personal och som respekterar miljön. Vi arbetar ansvarsfullt och med omsorg med de samhällen som omger och påverkas av vår verksamhet.

  Hållbar utveckling är en hjärtesak för oss och vi strävar att bedriva vår verksamhet ansvarsfullt och ständigt förbättra våra resultat.