• Choose Language
 • Vår strategi

  Tata Steel strävar att bli en global måttstock för värdeskapande och ansvarsfullt företagande inom stålindustrin.

  Kundfokus

  Våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter är inriktade på några av världens mest krävande marknader, inklusive fordon, byggindustrin, förpackning, järnväg, lyft & schaktning, energi & kraft samt rymdteknik Vi investerar i projekt för att förbättra vår produktmix och vårt tjänsteutbud och vi håller på att omarbeta vår interna försörjningskedja för att förbättra servicenivån för våra kunder Våra team arbetar i nära samarbete med våra kunder för att förstå deras behov, vilket styr vår produktion, våra försörjningskedjor och leveransmetoder

   

  Innovation

  Vi följer en strategi för marknadsdifferentiering vilket innefattar att maximera andelen differentierade produkter och tjänster i vår försäljning - produkter och tjänster som inga eller väldigt få andra kan erbjuda Vi bedriver forskning som syftar till att utveckla spetsteknologisk tillverkning och produktteknologi och att förbättra hållbarheten hos stålprodukter under deras livscykler Vi försöker samarbeta så nära som möjligt med våra kunder för att utveckla nya produkter och tjänster som de behöver för att vara framgångsrika på sina egna marknader, baserat på övertygelsen att vi kommer att vara framgångsrika om våra kunder är framgångsrika.  Verksamhetsoptimering

  Vi investerar kontinuerligt i uppgraderingar av våra tillverknings- och distributionsanläggningar för att förbättra deras prestanda och göra dem mer kostnadseffektiva Vi försöker inrätta best practice för våra tillverkningsanläggningar, vår försörjningskedja och våra leveranser för att optimera servicen till våra kunder.

   

  Ansvarsfullt beteende

  Vi agerar ansvarsfullt gentemot miljön i all vår verksamhet, och fokuserar på hållbar användning av råmaterial, besparingsåtgärder för vatten och energi, användning av avfall, minskade utsläpp och markåtervinning Vi stödjer utvecklingen av banbrytande teknik för att hantera problem med koldioxidutsläpp. Vi stödjer de samhällen vi arbetar inom genom att främja idrott och samhällenas ekonomiska, miljömässiga, utbildningsmässiga och sociala utveckling genom finansiellt stöd samt bidrag i form av tid och entusiasm från våra medarbetare

   

   

  Människor

  Våra medarbetares säkerhet är vår främsta prioritet Vi har ett starkt åtagande gentemot de människor som säkerställer våra framgångar, våra medarbetare Vi engagerar våra medarbetare och hjälper dem utveckla sin kompetens genom utbildning Vi främjar teamwork, utvecklar talanger, stärker ledarskapsförmåga och uppmuntrar våra medarbetare att agera med takt, stolthet och passion