• Choose Language
 • Two men at work

  Våra värderingar

  Våra fem varumärkesvärderingar är vår moraliska kompass som genomsyrar allt vi gör. De delas av alla Tatas företag världen över och leder våra 580 000 medarbetare inom Tata-koncernen.

  Våra fem värderingar är:

  1. Förträfflighet: Vi agerar professionellt. Vi sätter utmanande mål och uppmuntrar innovation och snabbhet. Vi gör det rätt första gången. Vi delar med oss, lär oss och förbättrar oss ständigt.

  2. Förståelse: Vi utökar vår kunskap och lär känna våra kunder genom att förstå deras verksamhet. Vi leds av fakta och mäter det vi gör.

  3. Ansvar: Vi visar personligt ledarskap inom hälsa och säkerhet. Vi agerar ansvarsfullt gentemot miljö och samhälle. Vi uppvisar engagemang och ägande. Vi agerar beslutsamt och underlättar och leder förändringar.

  4. Integritet: Vi är en förebild för Tatas värderingar och debatterar öppet och tydligt, inger förtroende och vinner respekt. Vi arbetar etiskt.

  5. Samklang: Vi skapar störst värde när vi arbetar tillsammans till förmån för våra kunder. Vi ser oss som "ett" bolag. Vi värdesätter mångfald och blir starkare genom vår blandning av funktioner, nationaliteter och färdigheter.