• Choose Language
 • Servicecenter - Sverige / Norge - Allmän industri och fordonsindustri

  Halmstad Steel Service Centre och Norsk Stål Tynnplater i Sverige respektive Norge är två av Nordens mest väletablerade stålservicecenter som tillsammans erbjuder Tata Steels hela produktutbud till kunder i Norden.

  Centren har den högsta produktionskapaciteten i regionen och kan leverera stora produktvolymer av plåt till kunder inom alla industrisegment.

  Vid anläggningarna slittas, riktas, klipps och formas plåten för att passa olika produkter inom bland annat fordonsindustrin och byggnadsindustrin.

  Sverige / Norge

  Halmstad Steel Service Centre AB, Sverige

  T +46 (0) 102 065700

  E: HalmstadSSC@tatasteel.com

  Norsk Stål Tynnplater AS, Norge

  T +47 (0) 69 358400

  E: firmapost@nst.eu

  Översikt

   

  Halmstad Steel Service Centre och Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad

   

  Halmstad Steel Service Centre i Sverige och Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad i Norge är två av väletablerade stålservicecenter i Skandinavien.

  I Halmstad går huvuddelen av produktionen till fordonsindustrin. Medan på anläggningen i Norge är produktionen relativt jämt fördelad mellan de olika industrisegmenten

  På stålservicecentren bearbetas tunnplåten till det efterfrågade formatet. Plåten slittas, riktas, klipps och formas för att passa olika produkter inom de flesta industrisegmenten i hela Norden. I Halmstad finns sex produktionslinjer och i Fredrikstad finns det sex produktionslinjer.

  Några av anläggningar viktigaste uppgifter är att kvalitetssäkra produkterna, hålla snabba leveranstider och erbjuda flexibel orderhantering.

  Tata Steel gör också kontinuerliga investeringar i produktionskapaciteten för att tillmötesgå den ökade efterfrågan av höghållfaststål och under 2017 genomförs en översyn av maskinparken i Halmstad.

  Halmstad Steel Service Center och Norsk Stål Tynnplater kommer genom ett närmare samarbete kunna erbjuda ännu kortare ledtider, snabbare leveranser och större flexibilitet i både produkt- och serviceutbudet. Därtill kommer de nu att kunna erbjuda hela Tata Steels produktutbud till alla kunder i hela Norden.

  – När vi nu integrerar dessa två servicecenter fullt ut kommer vi få en mycket stor produktionskapacitet och en än större flexibilitet. Vi får en stor bearbetningskapacitet och kan snabbt leverera stora produktvolymer för kunder inom alla industrisegment, säger Michael Andersson, chef vid Norsk Stål Tynnplater AS & AB och Halmstad Steel Service Center AB.

  Båda anläggningarna är väl positionerade för leveranser i Norden. Halmstad Steel Service Center som är nära beläget till både järnvägen och hamnen, kan enkelt hantera leveranser till och från södra Sverige. Därtill finns närheten till motorvägen mellan Göteborg och Köpenhamn för lastbilstransporter. Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad ligger nära den svensk-norska gränsen och har ett bra läge för att nå såväl den norska som den svenska marknaden.

   

  tillbaka till toppen

  Bearbetningskapacitet

   

  Halmstad Steel Service Centre 

  Våra Stålservicecenters har följande kapacitet:

    Spaltning Klippning
  Tjocklek 0,3 – 4,0mm 0,4 – 3,0mm
  Bredd 8 – 1530mm < 1600mm
  Längd - 300 – 6000mm

  Vi samarbetar också med externa partners vilket ger ytterligare kapacitet och produktionsmöjligheter. Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för era behov.

   

  Norsk Stål Tynnplater, Norge

    Spaltning Klippning
  Tjocklek 0,4 – 3,0mm 0,4 – 3,0mm
  Bredd 20 – 1550mm < 1550mm
  Längd - 300 – 4125mm

  Tala med vår försäljningsavdelning om specifika tekniska möjligheter för kombination, tolerans och kvalitet för olika dimensioner.

   

   

  tillbaka till toppen

  Kontaktinformation

   

  Halmstad Steel Service Centre 
  Stationsgatan 55
  SE-302 50 Halmstad
  Sverige

  +46 (0) 102 065700
  HalmstadSSC@tatasteeleurope.com
  karta

  Thommy Psajd, Commercial Manager Automotive
  M: 0709-833063
  E: thommy.psajd@tatasteeleurope.com

  Thomas Nilsson
  Sälj- och marknadschef, Industri Sverige
  M: 0706-200 755
  E: thomas.nilsson@tatasteeleurope.com

  Anna Olsson, Sales support
  M: +46709833035
  E: anna.olsson@tatasteeleurope.com

  Håkan Karlsson, Automotive
  M: 0709-833055
  E:hakan.karlsson@tatasteeleurope.com         

  Fredrik Wänt, industri
  M: +46 (0)709 83 30 68
  E: fredrik.want@tatasteeleurope.com

  Agneta Bengtsson, Sales support
  M: +46(0) 709833155
  E: agneta.bengtsson@tatasteeleurope.com

   

  Norsk Stål Tynnplater 
  Östra Rönneholmsvägen 11B
  211 47 Malmö
  Sverige

  +46 (0)40 579241
  +46 (0)706 200755
  +46 (0)706 940755

  firmapost@nst.eu
  karta

  Thomas Nilsson
  Sälj- och marknadschef, Industri Sverige
  M: 0706-200 755
  E: thomas.nilsson@tatasteeleurope.com

  Robert Lindahl, säljare
  M: 0706-940 755
  E: robert.lindahl@tatasteeleurope.com

  Anja Hedin
  M: +46(0)706-122755
  E: anja.hedin@nst.eu

  Norsk Stål Tynnplater 
  Habornveien 60
  N-1630 Gamle Fredrikstad
  Norge

  +47 (0) 69 35 84 00
  firmapost@nst.eu
  karta

  Stine Såheim, säljare
  M: +47 40478209
  E: ss@nst.eu                           

  Morten Bjørnstad, Sales support
  M: +47 93090648
  E: mb@nst.eu

  Stein Henning Hansen, säljare
  M: +4791904745
  E: stein.hansen@nst.eu 

  tillbaka till toppen

  Översikt

  Översikt

   

  Halmstad Steel Service Centre och Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad

   

  Halmstad Steel Service Centre i Sverige och Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad i Norge är två av väletablerade stålservicecenter i Skandinavien.

  I Halmstad går huvuddelen av produktionen till fordonsindustrin. Medan på anläggningen i Norge är produktionen relativt jämt fördelad mellan de olika industrisegmenten

  På stålservicecentren bearbetas tunnplåten till det efterfrågade formatet. Plåten slittas, riktas, klipps och formas för att passa olika produkter inom de flesta industrisegmenten i hela Norden. I Halmstad finns sex produktionslinjer och i Fredrikstad finns det sex produktionslinjer.

  Några av anläggningar viktigaste uppgifter är att kvalitetssäkra produkterna, hålla snabba leveranstider och erbjuda flexibel orderhantering.

  Tata Steel gör också kontinuerliga investeringar i produktionskapaciteten för att tillmötesgå den ökade efterfrågan av höghållfaststål och under 2017 genomförs en översyn av maskinparken i Halmstad.

  Halmstad Steel Service Center och Norsk Stål Tynnplater kommer genom ett närmare samarbete kunna erbjuda ännu kortare ledtider, snabbare leveranser och större flexibilitet i både produkt- och serviceutbudet. Därtill kommer de nu att kunna erbjuda hela Tata Steels produktutbud till alla kunder i hela Norden.

  – När vi nu integrerar dessa två servicecenter fullt ut kommer vi få en mycket stor produktionskapacitet och en än större flexibilitet. Vi får en stor bearbetningskapacitet och kan snabbt leverera stora produktvolymer för kunder inom alla industrisegment, säger Michael Andersson, chef vid Norsk Stål Tynnplater AS & AB och Halmstad Steel Service Center AB.

  Båda anläggningarna är väl positionerade för leveranser i Norden. Halmstad Steel Service Center som är nära beläget till både järnvägen och hamnen, kan enkelt hantera leveranser till och från södra Sverige. Därtill finns närheten till motorvägen mellan Göteborg och Köpenhamn för lastbilstransporter. Norsk Stål Tynnplater i Fredrikstad ligger nära den svensk-norska gränsen och har ett bra läge för att nå såväl den norska som den svenska marknaden.

   

  tillbaka till toppen

  Bearbetningskapacitet

  Bearbetningskapacitet

   

  Halmstad Steel Service Centre 

  Våra Stålservicecenters har följande kapacitet:

    Spaltning Klippning
  Tjocklek 0,3 – 4,0mm 0,4 – 3,0mm
  Bredd 8 – 1530mm < 1600mm
  Längd - 300 – 6000mm

  Vi samarbetar också med externa partners vilket ger ytterligare kapacitet och produktionsmöjligheter. Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för era behov.

   

  Norsk Stål Tynnplater, Norge

    Spaltning Klippning
  Tjocklek 0,4 – 3,0mm 0,4 – 3,0mm
  Bredd 20 – 1550mm < 1550mm
  Längd - 300 – 4125mm

  Tala med vår försäljningsavdelning om specifika tekniska möjligheter för kombination, tolerans och kvalitet för olika dimensioner.

   

   

  tillbaka till toppen

  Nedladdningar

  Kontaktinformation

  Kontaktinformation

   

  Halmstad Steel Service Centre 
  Stationsgatan 55
  SE-302 50 Halmstad
  Sverige

  +46 (0) 102 065700
  HalmstadSSC@tatasteeleurope.com
  karta

  Thommy Psajd, Commercial Manager Automotive
  M: 0709-833063
  E: thommy.psajd@tatasteeleurope.com

  Thomas Nilsson
  Sälj- och marknadschef, Industri Sverige
  M: 0706-200 755
  E: thomas.nilsson@tatasteeleurope.com

  Anna Olsson, Sales support
  M: +46709833035
  E: anna.olsson@tatasteeleurope.com

  Håkan Karlsson, Automotive
  M: 0709-833055
  E:hakan.karlsson@tatasteeleurope.com         

  Fredrik Wänt, industri
  M: +46 (0)709 83 30 68
  E: fredrik.want@tatasteeleurope.com

  Agneta Bengtsson, Sales support
  M: +46(0) 709833155
  E: agneta.bengtsson@tatasteeleurope.com

   

  Norsk Stål Tynnplater 
  Östra Rönneholmsvägen 11B
  211 47 Malmö
  Sverige

  +46 (0)40 579241
  +46 (0)706 200755
  +46 (0)706 940755

  firmapost@nst.eu
  karta

  Thomas Nilsson
  Sälj- och marknadschef, Industri Sverige
  M: 0706-200 755
  E: thomas.nilsson@tatasteeleurope.com

  Robert Lindahl, säljare
  M: 0706-940 755
  E: robert.lindahl@tatasteeleurope.com

  Anja Hedin
  M: +46(0)706-122755
  E: anja.hedin@nst.eu

  Norsk Stål Tynnplater 
  Habornveien 60
  N-1630 Gamle Fredrikstad
  Norge

  +47 (0) 69 35 84 00
  firmapost@nst.eu
  karta

  Stine Såheim, säljare
  M: +47 40478209
  E: ss@nst.eu                           

  Morten Bjørnstad, Sales support
  M: +47 93090648
  E: mb@nst.eu

  Stein Henning Hansen, säljare
  M: +4791904745
  E: stein.hansen@nst.eu 

  tillbaka till toppen