Stauning Whisky

Övrigt Fallstudier, Colorcoat HPS200 Ultra®

stanuingwhiskey3
stanuingwhiskey1
stanuingwhiskey2
stanuingwhiskey1
stanuingwhiskey2
stanuingwhiskey3
Text after image field

Kund: Stauning Whisky A/S, Danmark
Arkitekt: Morten Nymann, LOOP Architects A/S
Byggnadstyp: Whiskydestilleri
Plats: Skjern, Danmark
Tata Steel-produkter: Colorcoat HPS200 Ultra® för väggar och tak

Stål sätter prägel på Stauning Whiskys nya destilleri i en tuff miljö.

Västjylland i Danmark präglas av hedar och torvmossar, ett landskap inte helt olikt det man finner i Skottland på andra sidan Nordsjön. Det är därför kanske inte speciellt märkligt att danska Stauning Whisky valt att placera sitt nya destilleri här - en anläggning som tack vare gediget arkitektarbete och stålprodukter från Tata Steel smälter in väl i omgivningarna.

Tata Steel har levererat den färgbelagda stålprodukten [Colorcoat HPS200 Ultra®] till bygget av tak och väggar på danska Stauning Whiskys nya destilleri på Jyllands västkust. Bygget avslutades 2018. Det nya bränneriet kännetecknas av flera innovativa lösningar, till exempel för avrinning av regnvatten, vars konstruktion har underlättats av användningen av stål som byggnadsmaterial.

Byggprojektet präglades av många och stora designändringar vad gäller den interna designen, något som vanligtvis kan upplevas som problematiskt. Men det visade sig istället vara okomplicerat på grund av flexibiliteten som stålet erbjuder.

Det nya bränneriet passar även in bra i omgivningen.

Bränneriet finns i ett typiskt danskt landskap, med många bondgårdar. Tata Steels stål är nästan samma typ av material som i många byggnader i omgivningen, så bränneriet smälter in väl, säger Morten Nymann, partner på LOOP Architects A/S och ansvarig för designen av Stauning Whiskys nya destilleri.

Utmaningen

Utmaningarna med projektet var flera, inte minst att destilleriet ligger i ett platt och kustnära landskap där det kan blåsa rejält och regna ofta. Något som ställer stora krav på val av material. Det ansågs även viktigt att den nya byggnaden skulle smälta in i omgivningarna. Dessutom ville man prova flera innovativa lösningar som kräver ett flexibelt material. Som vanligt i den här typen av projekt var också snabb och enkel hantering viktiga krav.

Lösningen

Destilleriets väggar och tak är tillverkade av Tata Steels färgbelagda stålprodukt Colorcoat HPS200 Ultra® i svart stål med TRIMO mineralullspaneler på den väderbeständiga sidan. Beläggningen är 200 μm tjock och ger ett motstånd mot korrosion i klass C5 och motstånd mot UV-ljus i klass Ruv4.

Grundförutsättningarna för att välja Tata Steels produkter var den höga kvaliteten och enkla hanteringen. Morten Nymann beskriver hur man enkelt kunde montera ihop ståldelar med varandra för att snabbt konstruera både den bärande konstruktionen, taket och fasaden på destilleriet.

Det färgbelagda stålet i sig tål väder och vind bra. Det ger även trygghet inför framtiden, om delar av konstruktionen mot all förmodan behöver bytas ut efter en tid ger stålet en stor fördel med enkel hantering.

Det finns flera exempel på flexibiliteten med Tata Steels produkter. Med Tata Steels färgbelagda stålprodukt Colorcoat HPS200 Ultra® gick det att på ett enkelt sätt utforma designdetaljer för att ordna naturlig avrinning av regnvatten på ett enkelt sätt. Ett annat att det var oproblematiskt att ändra den interna designen för byggnaden tack vare enkelheten för hanteringen av stålet.

"Ytterligare en fördel hänger ihop med den speciella verksamhet som bedrivs i Staunings whiskydestilleri: Det finns en brandfara med verksamheten och då är det en fördel att arbeta med mineralullpaneler eftersom de är klassade som ej brandfarliga. Det blir enklare att utforma en brandsäker konstruktion då", säger Morten Nymann.

ORGANISATION
Produkter
Färg
Ansökan
Egenskaper