Hållbarhet
Hållbar konstruktion i stål
Sustainability blog

Stål är ett av få material som har ett verkligt slutet återanvändningsförlopp.

Stål är ett av få material som har ett verkligt slutet återanvändningsförlopp.

Sustainability
Sustainability
Sustainability
Trisobuild wall active classroom swansea tata steel construction Colorcoat Urban  rainwater systems
Active office and classroom 41
Active Classroom using Tata Steel Trisobuild plank profile steel cladding
Sustainability

Stål förbrukas inte. Det används om och om igen utan att dess kvalitet eller styrka försämras. Till skillnad från de flesta material kan stålet ”uppvinnas”, det vill säga att dess kvalitet och styrka kan ökas genom återvinning.

Av denna anledning är stål ett verkligt hållbart material. Genom ansvariga processer och rutiner baserade på bästa praxis eftersträvar Tata Steel att tillverka produkter som bidrar till de globala ansträngningarna att minska resursanvändningen, återvinna och återanvända material där så är möjligt och att bidra till att skapa de ekonomiska och logistiska ramarna för att kunna uppnå detta.

Hållbarhet är själva kärnan i vad vi gör. Som en av världens ledande ståltillverkare bedriver vi vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och driver ett program för ständiga förbättringar av våra system och processer för att säkerställa att de uppfyller, och i möjligaste mån, överstiger de normer som fastställts av tillsynsmyndigheterna.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa mer hållbara produkter som bidrar till lösningar som är lättare, har länge hållbarhet och som kräver mindre resurser för att producera. Vårt stål används i världens mest hållbara byggnader och transportinfrastrukturer.

Tata Steel är en stolt medlem av ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking Partnership) som har det uttalade målet att utveckla teknik som kan minska CO2-utsläppen inom stålproduktionen med 50 % fram till 2050 och som värd för organisationens ledande pilotprojekt: HIsarna, kommer Tata Steel att fortsätta att investera i forskning och utveckling i sökandet efter sätt att minska CO2-utsläppen genom banbrytande teknik.

Våra innovativa produkter är också avgörande för minskad CO2, högre resurseffektivitet, med utgångspunkt från lättare fordon till uppförande av vanliga byggnader som egna ”kraftverk” – vi kommer att fortsätta att investera i en sådan produktutveckling. Vi har även uppvisat starka hållbarhetsmeriter genom våra ansvarsfulla inköpsprogram som har uppnått BES 6001-certifiering över nio av våra europeiska anläggningar. Vi planerar att certifiera ytterligare åtta anläggningar till BES 6001 fram till 2017.

Utöver att vi ser framåt ger vi utmärkt support till våra kunder inom alla frågor som rör hållbart byggande i stål genom ett nätverk av interna tekniska experter i samarbete med organisationer som UK Green Building Council, BCSA och Steel Construction Institute (SCI) samt genom att samarbeta med akademiska experter hos Oxford Brookes University och våra distributionskedjor.

Ytterligare information finns här om hur vi tar hand om vår miljö, vårt personal och de samhällen vi finns i.