Colorcoat Prisma
Produktspecifikation

SV-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Produktens fördelar

Produktens fördelar
  • Revolutionerande 3-lagers beläggningsteknik, vilket ger ökad estetik och långsiktig prestanda och hållbarhet.
  • Confidex®-garanti med upp till 40 år för vindsidan på industriella och kommersiella byggnader utan att kontroll eller underhåll krävs för att upprätthålla giltigheten.
  • Färggarantin ingår som en del av Confidex®-garantin för standardfärger.
  • Optimerad metallisk Galvalloy®-beläggning för bästa korrosionsbeständighet och skydd vid kapade kanter.
  • Oberoende tester har utförts avseende frigörande av flyktiga organiska föreningar (VOC) enligt EN ISO 16000-9 och uppnådde klassificeringen A+.
  • Uppfyller alla krav enligt REACH och är fritt från kromater, inklusive hexavalent krom.
  • Tillverkad i Storbritannien. Certifierat enligt standarden BES 6001 gällande ansvarsfulla inköp.
  • Har fullt stöd för certifiering enligt BREEAM & LEED.
  • Robust och hållbar täckfärg för enklare hantering och bearbetning.
  • Märkning på undersidan förenklar spårbarheten.

SV-Construction-Product-Colorcoat Prisma-downloads

Nedladdningar

Produktnerladdningar