• Choose Language
 • juridiskt meddelande

  Uppdaterat 2015-06

  Den här webbplatsen drivs av Tata Steel UK Limited (hänvisas till som "Tata Steel/vi/vår/oss"). Som användare av den här webbplatsen (benämnd "du/din") bekräftar du att all användning av den här webbplatsen ("använda/användning") är föremål för nedanstående villkor och bestämmelser.

  Var vänlig:

  • läs noggrant igenom dessa villkor och bestämmelser innan du använder vår webbplats.

  • skriv ut en kopia för framtida referens.

  • läs också avsnittet om vår integritetspolicy och användning av cookies med avseende på din personliga information.

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor och bestämmelser.  Alla sådana förändringar kommer att träda ikraft när de anslås på webbplatsen (se datumet högst upp). Du är ansvarig för att läsa villkoren och bestämmelserna för den här webbplatsen och din fortsatta användning innebär att du accepterar att bindas av dessa villkor och bestämmelser.

  Innehållet på den här webbplatsen tillhandahålls i god tro, men inga påståenden, framställningar eller garantier görs avseende innehållet eller något innehåll på (eller hos någon programvara hos) någon annan webbplats som är förknippad med denna webbplats genom någon hypertext eller andra länkar (inklusive påståenden, framställningar eller garantier eller liknande att någon information eller användning av sådan information antingen på denna webbplats eller någon annan webbplats överensstämmer med lokala eller nationella lagar eller krav från tillsynsmyndigheter eller rättsliga organ) och några som helst påståenden, framställningar eller garantier som kan uttryckas eller antydas genom stadgar, förordningar eller annorledes är uttryckligen undantagna.

  Vi lovar inte att innehållet på denna webbplats är korrekt eller felfritt eller att de funktionella aspekterna hos den här webbplatsen eller i innehållet kommer att vara felfritt eller att innehållet på denna webbplats, eller hos servern som gör det tillgängligt, är fritt från virus eller andra skadliga komponenter.  Du är ansvarig för att säkerställa att du har uppdaterade virusprogram installerade.

  Användning av denna webbplats och all information på denna webbplats eller andra webbplatser (eller någon programvara på någon annan webbplats) sker helt och hållet på användarens risk. Under inga omständigheter ska Tata Steel eller något av dess dotterbolag vara skadeståndsskyldigt för några kostnader, förluster, utgifter eller skador (vare sig direkta eller indirekta, till följd av, speciella, ekonomiska eller finansiella, inklusive uteblivna vinster) överhuvudtaget som uppstår genom användning av information som finns på denna webbplats eller på någon annan webbplats.

  Denna webbplats kan innehålla felaktig information. Tata Steel har ingen skyldighet att uppdatera eller korrigera sådan information eller ens att underhålla denna webbplats.

  Du bekräftar och samtycker till att all upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter i allt material och/eller innehåll inklusive all grafik, fotografier, inklusive alla bildrättigheter eller texter på denna webbplats som är tillgängliga som en del av din användning av webbplatsen alltid ska fortsätta att tillhöra oss eller våra licensgivare. Du har bara tillstånd att använda detta material på det sätt som uttryckligen tillåts av oss eller våra licensgivare.

   

  Du bekräftar och samtycker till att innehållet på denna webbplats endast är tillgängligt för din personliga icke-kommersiella användning och att du bara kan ladda ner sådant material och innehåll i syfte att använda denna webbplats. Du bekräftar vidare att all annan användning av materialet och innehållet på denna webbplats är strängt förbjuden och kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder.  Du lovar att inte (och lovar att inte hjälpa till eller underlätta för någon tredje part att) kopiera, reproducera, sända, publicera, visa, distribuera, kommersiellt utnyttja eller framställa bearbetningar av sådant material och innehåll.

  Detta dokument beskriver Tata Steels integritetspolicy och hur vi samlar in, lagrar och använder personlig information som inhämtas via webbplatser där denna policy har anslagits (sammantaget "webbplatserna") eller i samband med uppmaningar på våra webbplatser att uppge personlig information.

   

  Insamling och användning av personlig information

   

  Det finns ett antal möjligheter på våra webbplatser att uppge personlig information som identifierar dig som en individ, som ditt namn, hem- eller kontorsadress, e-postadress och telefonnummer ("Personliga uppgifter"). Du kan också komma att skicka oss din personliga information som svar på invitationer på våra webbplatser på andra sätt än direkt genom våra webbplatser som t.ex. att mejla ditt CV till en adress som förekommer på våra webbplatser i samband med anställningstillfällen hos Tata Steel eller något annat företag inom Tata Steel Group [1].

   

  Om du tillhandahåller din personliga information på detta sätt kommer den att samlas in, behandlas och sparas av Tata Steel eller något annat företag inom Tata Steel Group, och de kommer enbart att behandla din personliga information för följande syften:

   

  • för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har efterfrågat eller information om oss eller våra produkter och tjänster som du har bett oss skicka till dig;

  • för att hantera eventuella förfrågningar som du har avseende företagen inom Tata Steel Group;

  • för att i förekommande fall hålla försäljningsregister och för marknadsundersökningar;

  • för att föregripa eller lösa eventuella problem med varor eller tjänster som har tillhandahållits dig;

  • för att hjälpa oss utveckla eller förbättra produkter och tjänster som kan uppfylla dina behov på bättre sätt;

  • för att låta oss utföra eller på andra sätt uppfylla våra åtaganden enligt eventuella avtal som kan förekomma mellan oss;

  • när du har tillhandahållit personliga uppgifter i samband med potentiella anställningstillfällen, för att behandla arbetsansökningar; eller

  • till stöd för någon av ovanstående aktiviteter.

   

  Ytterligare användning av personlig information

   

  Då och då, kan vi (inklusive alla företagen inom Tata Group) vilja använda din personliga information för att antingen förse dig med information om produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig eller för att kontakta dig för att bedöma hur nöjd du är med våra produkter och tjänster (vilket i båda fallen kan innefatta att vi kontaktar dig per telefon). Var vänlig kontakta os oss ifall du vid något tillfälle vill att vi ska sluta använda din personliga information för dessa ytterligare syften.

   

  När vi skickar marknadsföringsmeddelanden via e-post finns det en länk längst ned i meddelandet som du kan använda för att välja bort fortsatta meddelanden från oss.

   

  Delning av personlig information

   

  Vi kan komma att dela din personliga information med andra företag inom Tata Steel Group. En del av dessa företag kan vara belägna utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet [2] (EES) men vi kommer bara att dela din personliga information för de syften som har angivits ovan, fast den grad av rättsligt skydd du åtnjuter utanför EES kan vara mindre omfattande än det skydd du åtnjuter inom EES.

   

  Vi kan anlita utomstående organisationer för att förse dig med den information eller de varor, produkter och tjänster som du efterfrågar eller för att hjälpa oss utveckla eller förbättra våra produkter och tjänster (t.ex. genom enkäter). Om vi under dessa omständigheter delar din personliga information med utomstående organisationer kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att din personliga information överförs, förvaras och används i strikt överensstämmelse med denna integritetspolicy och bara används för ett av dessa syften. En del av dessa organisationer kan vara belägna utanför EES där graden av rättsligt skydd du åtnjuter kan vara mindre omfattande än det skydd du åtnjuter inom EES.

   

  Känsliga personuppgifter

   

  Om vi behöver känsliga personuppgifter (t.ex. i samband med potentiella anställningstillfällen), kommer vi att säkerställa att inhämtningen och användningen görs i enlighet med principerna för dataskydd och integritet som beskrivs i EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG som de tillämpas i relevant nationell lagstiftning.

   

  Länkar till andra sajter

   

  Ibland tillhandahåller vi länkar till andra webbplatser utanför företagen i Tata Steel Group som kan vara förknippade med industrin eller länkar som vi kan anse vara till hjälp för användare. Fastän vi är väldigt noggranna när vi väljer dessa länkar, tillhandahålls de bara som en bekvämlighet för användaren och det utgör inte någon garanti eller godkännande från Tata Steels sida, eller något annat företag inom Tata Steel Group, av innehåll, integritetspolicy eller metoder hos sajten i fråga eller för några produkter eller tjänster som kan erbjudas via dessa webbplatser.

   

  Din rätt till information

   

  Du kan när som helst skriva till oss på vår officiella företagsadress nedan för att få en kopia på den information som vi har om dig, för att korrigera eller avlägsna eventuella felaktigheter i din personliga information och för att få eventuella frågor besvarade.

   

  Tata Steel Europe Limited

  30 Millbank

  London SW1P 4WY

  Storbritannien

  Engelskt registreringsnummer 05957565

  UK VAT nr 238712260

   

  Tel: +44 (0) 20 7717 4444

  Fax: +44 (0) 20 7717 4455

  E-post: feedback@tatasteel.com

   

  [1]Med avseende på den här integritetspolicyn innebär koncernen Tata Steel Group; Tata Steel Europe Limited, Tata Steel UK Limited och alla andra företag eller organisationer som Tata Steel Europe Limited äger (direkt eller indirekt) mer än femtio procent av aktiekapitalet i såväl som de dotterbolag som identifieras här.

   

  [2]Det europeiska ekonomiska samarbetsområdet består av medlemsstaterna i EU samt Norge, Island och Liechtenstein.

  Information om användning av cookies 

  Vår webbplats använder sig av cookies för att för att kunna skilja dig från andra användare av webbplatsen.  Detta hjälper oss att se till att du får en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och låter oss också förbättra vår webbplats.

   

  En webbkaka är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar på din webbläsare eller på din dators hårddisk om du samtycker. cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk.

   

  Vi använder följande typer av cookies:

   

  Nödvändiga cookies. Dessa cookies behövs för att du ska kunna använda webbplatsen. De innefattar till exempel cookies som låter dig logga in på säkra områden på vår webbplats eller använda en shoppingvagn.

   

  Analytiska/resultat cookies. Dessa låter oss känna igen och räkna antalet besökare och se hur de rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss förbättra hur webbplatsen fungerar, till exempel genom att göra det lätt för våra besökare att hitta det de letar efter.

   

  Preferens cookies Dessa används för att känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats. Detta låter oss anpassa innehållet för dig, välkomna dig med ditt namn och komma ihåg dina vilka val du har gjort tidigare (till exempel val av språk eller område).

   

  Information om hur man tar bort eller kontrollerar cookies finns på www.About Cookies.org. Observera att om du tar bort våra cookies eller avvisar framtida cookies kan din användning av vissa områden eller funktioner på webbplatsen begränsas.

   

  Google Analytics

   

  Vi använder också Google Analytics, en analysservice för webbplatser från Google Inc. (“Google”). Google Analytics baseras på cookies som möjliggör analysering av din användning av vår webbplats och som samlar in anonyma uppgifter som var du kom ifrån, vilka sidor du besöker och hur lång tid du befann dig på webbplatsen. Dessa uppgifter sparas sedan av Google för att framställa rapporter. Dessa cookies sparar inte dina personliga uppgifter.

   

  Information som genereras av webbkakan om din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress, kan skickas till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan komma att använda denna information för bedöma din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen för oss och tillhandahålla andra tjänster avseende aktiviteter på webbplatsen och användning av internet.  Google kan också komma att överföra den här informationen till utomstående parter där det finns rättsliga krav på detta eller där sådana utomstående parter bearbetar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte att förknippa din IP-adress med några andra uppgifter som innehas av Google.  Genom att justera inställningarna för din webbläsare kan du förhindra att sådana cookies lagras.  Du kan också förebygga registrering av data som har genererats av webbkakan från Google och Googles bearbetning av sådana uppgifter genom att ladda ner och installera plugin-programmet för din webbläsare och välja ditt land.

   

  Googles webbplats innehåller mer information om Analytics samt en kopia av Googles integritetspolicy.

   

   

  Registrerat huvudkontor

   

  Tata Steel Europe Limited

  30 Millbank

  London SW1P 4WY

  Storbritannien

   

  Engelskt registreringsnummer 05957565

  UK VAT nr 238712260

   

  Tel: +44 (0) 20 7717 4444

  Fax: +44 (0) 20 7717 4455

  E-post: feedback@tatasteel.com

   

  Uppgifter om vissa organisationer inom företagsgruppen Tata Steel Europe Limited