Tyypilliset ominaisuudet
Ominaisuudet     Teststandardi
Orgaanisen pinnoitteen
nimellispaksuus
(μm)* 200 EN 13523-1
Peilikiilto (60°):
Muut kuin mattavarit
(%) 20-40 EN 13523-2
Peilikiilto (60°):
Mattavarit
(%) <10 EN 13523-2
Naarmunkestavyys (g) >3500 EN 13523-12
Kulutuskestavyys
(Taber, 250 kierr., 1kg)
(mg) <12 EN 13523-16
Muovattavuus:
Pienin taivutussade
(T) 0T @ 16°C EN 13523-7
    1T @ 0°C  
Muovattavuus:
Murtuminen
iskukokeessa
(J) ≥18 EN 13523-5
Muovattavuus:
Kiinnipysyminen
(ristikkonaarmutus)
(%) 100 EN 13523-6
Maksimi jatkuva
kayttolampotila
(°C) 60  
Korroosionkestavyys:
Suolasumutesti
tuntia 1000 EN 13523-8
Korroosionkestavyys:
Kosteus
tuntia 1000 EN 13523-25
Ilmastorasitusluokka   RC5 EN 10169
UV-sateilyn kestavyys   Ruv4 EN 10169

*μm= mikroni

Huomautuksia:
1. Taulukon luvut ovat tyypillisia ominaisuuksia eivatka muodosta spesifikaatiota tai teknista erittelya. Testattu standardin EN 13523 mukaisesti.