Confidex®-aurinkosähkökennolisäys
Confidex®-takuun aurinkokennoja koskeva lisäosa aurinkokennojen kehikkomoduulien kanssa käytettävälle Colorcoat HPS200 Ultra®-katteelle

Confidex®-takuun aurinkokennoja koskeva lisäosa aurinkokennojen kehikkomoduulien kanssa käytettävälle Colorcoat HPS200 Ultra®-katteelle

Tämä asiakirja on Tata Steel -yhtiön antaman Confidex®-takuun lisäosa, ja ne täytyy lukea toistensa yhteydessä

Tämä lisäosa muodostaa Confidex®-takuun osan ja sisältää lisäehtoja, jotka koskevat Confidex®-takuun soveltamista Colorcoat HPS200 Ultra®-katteeseen, jota käytetään aurinkokennoasennuksen käsittävällä katolla. Koska aurinkokennoston alle/taakse/viereen muodostuu herkästi aggressiivisempi ympäristö vähentyneen sadevesihuuhtelun vuoksi, lisäehdot ovat tarpeen Colorcoat HPS200 Ultra®-katteen korroosio- ja rappeutumisvaaran lieventämiseksi.

Confidex®-takuu ei takaa Colorcoat HPS200 Ultra®-katteen pinnan värinkestoa. Aurinkokennojen asentaminen katolle johtaa todennäköisesti auringonvalon ja sään vaikutukselle altistuvan katon sekä aurinkokennoston varjostamien kattoalueiden väliseen värin epätasaiseen haalistumiseen. Tällainen haalistumisero on normaalia ja odotettavissa.

Jos Colorcoat HPS200 Ultra®-katolle asennetaan jälkikäteen aurinkokennosto ja annetaan tämän lisäosan käsittävä Confidex®-takuu, niin korvaava takuu pysyy voimassa alkuperäisen takuun raukeamattoman jakson ajan.

Yleiset ehdot

1. Takuu koskee vain Colorcoat HPS200 Ultra®-katetta, kun sitä käytetään kattoon, jonka yläpuolelle asennetaan välillisesti katelevyihin tai -paneeleihin kiinnitetyn kehikon kannattamia aurinkopaneeleja. Takuu ei koske Colorcoat HPS200 Ultra®-katetta, jonka päälle aurinkokennosto kiinnitetään suoraan. Takuu ei koske kattoja, joihin aurinkokennosto on asennettu, jos ulkokatelevyjen tai -paneelien materiaali ei ole Colorcoat HPS200 Ultra®.

2. Aurinkokennosto täytyy asentaa siten, että puhdistus ja huolto voidaan suorittaa tehokkaasti, mukaan lukien kaikki tulevat korjaukset ja huollot, joita Takuun perusteella saatetaan tarvita. Turvallinen katolle pääsy ja katon turvajärjestelmät on otettava huomioon ja rakennuksen työsuojelutietojen täytyy sisältää suunnitteluseikat ja riskien hallintakeinot, jotta rakennuksen tarkastus-, puhdistus- ja rakennustyöt ovat mahdollisia milloin tahansa. Erityisesti kennoston suunnittelun tulee ottaa riittävästi huomioon kennoston alustan puhdistustarve yleisten lika- ja roskakertymien poistamiseksi. Muuten tällaiset likakertymät mitätöisivät takuun.

3. Sellaisessa epätodennäköisessä tapauksessa, että aurinkokennoston alapuolella tai vieressä olevan katealueen vioittuminen johtaa korvausvaatimukseen, rakennuksen omistajalla on yksinomainen vastuu järjestää turvallinen ja riittävä kulkureitti, jotta Tata Steel voi tutkia katon ja käynnistää Tata Steelin tarpeellisiksi katsomat korjaustoimet. Joka tapauksessa Tata Steel ei vastaa aurinkopaneelien ja niiden kiinnittimien, kehikkojen tai kaapeloinnin irrotuksesta ja takaisin asennuksesta katelevyjen tai -paneelien korjauksen tai vaihdon helpottamiseksi.

4. Aurinkokennoston peittämiä katealueita ei tule pitää "huoltoa tarvitsemattomina Confidex®-takuun voimassa pitämiseksi", koska niille kertyy todennäköisemmin roskia sekä likaa ja sade huuhtelee niitä vähemmän. Vastaavasti aurinkokennostojen peittämät katot täytyy puhdistaa säännöllisesti ja puhdistuksesta on pidettävä tarkkaa kirjaa vastaisuuden varalta. Huolto- ja puhdistustiheyden tulee vastata paikallisia ympäristöoloja.

Erityisen vaikeat ympäristöt, joihin kuuluvat (näihin kuitenkaan rajoittumatta) runsaille teollisuuspäästöille, suolakertymille ja puunlehtien putoamiselle altistuvat paikat, tarvitsevat väistämättä tunnollisempaa ja tiheämmin toistuvaa huoltoa takuun voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi.  Puhdistus ja huolto tulee suorittaa Tata Steelin tarkastus- ja huolto-oppaan mukaan. Tämä opas muodostaa olennaisen osan tätä takuuta. Opas voidaan ladata sivulta www.colorcoat-online.com

5. Takuu ei koske aurinkokennoston asennuksen aiheuttamia tai siitä johtuvia Colorcoat HPS200 Ultra®-tuotteelle koituneita vikoja ja vaurioita. Tällaisia ovat (niihin kuitenkaan rajoittumatta) asennuskannakkeita ja lisäkiinnittimiä varten tehdyt reiät, kaapeliläpiviennit ja näihin liittyvät tiivistysaineet.

 

Tekniset tiedustelut

Colorcoat Connection® auttava puhelin
P: +44 (0)1244 892434
F: +44 (0)1244 892321
S: colorcoat.connection@tatasteel.com
W: www.colorcoat-online.com

 

Tata Steel UK Limited -yhtiön tavaramerkit

Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma ja Confidex ovat Tata Steel UK Limited -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tata Steel UK Limited -yhtiön yritysrekisterinumero on 2280000 ja sen kotipaikka on osoitteessa 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, Englanti.

Copyright 2014 Tata Steel
Language Finnish 1014