Rakennusalalla

FI-Construction-Services-Guarantees-Confidex-Registration-Confidex PV Addendum

Tämä asiakirja on Tata Steel -yhtiön antaman Confidex®-takuun lisäosa, ja ne täytyy lukea toistensa yhteydessä

Tämä lisäosa muodostaa Confidex®-takuun osan ja sisältää lisäehtoja, jotka koskevat Confidex®-takuun soveltamista Colorcoat HPS200 Ultra®-katteeseen, jota käytetään aurinkokennoasennuksen käsittävällä katolla. Koska aurinkokennoston alle/taakse/viereen muodostuu herkästi aggressiivisempi ympäristö vähentyneen sadevesihuuhtelun vuoksi, lisäehdot ovat tarpeen Colorcoat HPS200 Ultra®-katteen korroosio- ja rappeutumisvaaran lieventämiseksi.

FI-Construction-Services-Guarantees-Confidex-Registration-Limitations and Exclusions

Confidex®-takuu

Termi "Confidex®-takuu" viittaa tuotteen maalin irtoamattomuudesta ja soveltuvin osin kohtuullisesta värin pysyvyydestä annettuun takuuseen.


Tämä todistus vahvistaa jäljempänä yksilöityyn rakennukseen liittyvän Confidex®-takuun. Tämä todistus osoittaa Tata Steel UK Limited -yhtiön ja rakennuksen omistajan (jolla tarkoitetaan Tata Steel UK Limited -yhtiön alkuperäistä asiakasta tai ilmoitettua luovutuksen saajaa, joka on rakennuksen rekisteröity omistaja). Pidä todistus turvallisessa paikassa ja merkitse takuun rekisteröintinumero muistiin.