Typische eigenschappen

Advantica® L Décor typische eigenschappen tabel

Eigenschappen     Testnorm
Nominale dikte
organische coating
μm 120 tot 200 EN 13523 - 1
Hechting (ruitjestest)   Geen onthechting EN 13523 - 6
Flexibiliteit 
(min. buigradius)
T 1 EN 13523 - 7
Krasbestendigheid g 4000 EN 13523 - 12
Slijtvastheid
(Taber, 250 rev.
1kg, CS10 wielen)
mg <15 EN 13523 - 16
Corrosieweerstand: 
Zoutsproei
uren 500 EN 13523 - 8
Corrosieweerstand: 
Condenstest
uren 1500 EN 13523 - 26
Weerstand tegen UV
veroudering
contrast ≥2 na 4000 uren Test volgens EN ISO 4892 - 2/A.
Beoordeling volgens DIN EN 20105-A02.

Algemene opmerkingen

De gegevens in deze tabel zijn typische eigenschappen en vormen geen specificatie. Gelieve bij verwerking van voorgelakt staal onder 16°C contact op te nemen met Tata Steel voor meer informatie.

Luchtvochtigheid prestaties onderhevig aan specificaties, zoals minimale metallische coating gewicht.