Typische eigenschappen

<table class="table-dimensions" style="width: auto;" width="136"> <thead> <tr><th>Eigenschappen</th><th> </th><th> </th><th>Testnorm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nominale dikte <br/>organische coating</td> <td>(μm)*</td> <td>15</td> <td>EN 13523-1</td> </tr> <tr> <td>Glansgraad af sejlglans (60°)</td> <td>(%)</td> <td>30 - 50</td> <td>EN 13523-2</td> </tr> <tr> <td>Flexibiliteit: <br/>Minimale buigradius</td> <td>(T)</td> <td>5T</td> <td>EN 13523-7</td> </tr> <tr> <td>Hechting</td> <td>(T)</td> <td>2T</td> <td>EN 13523-7</td> </tr> <tr> <td>Corrosieweerstand: <br/>Condenstest</td> <td valign="bottom">(uur)</td> <td valign="bottom">500</td> <td valign="bottom">EN 13523-26</td> </tr> <tr> <td>Reactie op brand, Klasse</td> <td> </td> <td>A1</td> <td>EN 13501-1</td> </tr> <tr> <td>Interne omgevingsclassificatie</td> <td> </td> <td>CPI2</td> <td>EN 10169</td> </tr> </tbody> </table> <p>* µm = micron</p> <p><strong>Algemene opmerkingen</strong><br/>1. De gegevens in deze tabel zijn gemiddelde eigenschappen en vormen geen specificatie. De cijfers hebben betrekking op de toplaag en unikleuren.</p>