Typische eigenschappen
Eigenschappen     Testnorm
Nominale dikte
organische coating
(μm)* 25 EN 13523-1
Glansgraad af sejlglans (60°) (%) 30 - 50 EN 13523-2
Slijtvastheid
(Taber, 250 omw.,
1 kg, CS10 wielen)
(mg) < 30 max EN 13523-16
Flexibiliteit:
Minimale buigradius
(T) 3T EN 13523-7
Hechting (T) 1T EN 13523-7
Corrosieweerstand:
Zoutsproei
(uur) 360 EN 13523-8
Corrosieweerstand:
Condenstest
(uur) 1000 EN 13523-26
Corrosieweerstand
categorie
  RC3 EN 10169:2010
UV categorie   Ruv3 EN 10169:2010
Reactie op brand,
Klasse
  A1 EN 13501-1

*µm = micron

Algemene opmerkingen
1. De gegevens in deze tabel zijn gemiddelde eigenschappen en vormen geen specificatie. De cijfers hebben betrekking op de toplaag en unikleuren.
2. Colorcoat® PE 25 is beschikbaar op 140 g/m2 MagiZinc®. Dit systeem biedt dezelfde prestaties als Colorcoat® PE 25 op Z275 g/m2. Op verzoek kan Z225 als minimum coating gewicht worden toegepast.