Is uw gebouw geschikt?

<p><strong>In het algemeen is het economischer Colorcoat Renew SC® als deel van nieuwbouw te installeren. Echter, installatie in het kader van een renovatie is, op zowel metalen als niet-metalen gevels, perfect mogelijk.</strong></p> <p>Het zonneluchtcollectorsysteem Colorcoat Renew SC® wint zonnewarmte door een microgeperforeerde gevelplaat in Colorcoat Prisma® door de zon te laten opwarmen.</p> <p>Door een ventilator wordt onderdruk gecreëerd en wordt buitenlucht via de perforaties en vervolgens de luchtspouw het gebouw in gezogen. De warmte van de plaat wordt zo met een hoog rendement op de ventilatielucht overgedragen. Deze verwarmde lucht kan vervolgens direct in het gebouw geleid worden of aan een luchtverwarmingstoestel worden toegevoerd als voorverwarming. Hierdoor wordt het energieverbruik van het gebouw sterk gereduceerd.</p> <p>Bij het Colorcoat Renew SC® systeem kan een aansturing geleverd worden waarmee de opbrengsten van zonne-energie worden geoptimaliseerd. Hiemee kunnen deze opbrengsten ook gemonitord worden.</p> <p><strong>Projectontwerp</strong><br/> De exacte prestaties van Colorcoat Renew SC® zijn afhankelijk van factoren als het lokale klimaat, de ventilatiebehoefte en orientatie van het gebouw. Wij hebben software ontwikkeld waarmee projectspecifieke ontwerpstudies kunnen worden uitgevoerd, de collector optimaal kan worden ontworpen en de opbrengsten kunnen worden voorspeld.</p> <p><img alt="" src="/ts/sites/default/files/Tata%20Steel/content/products/Colorcoat/Colorcoat%20Renew%20SC/Dutch/tab%20images/renew%20dutch%201.jpg"/> </p> <p><img alt="" src="/ts/sites/default/files/Tata%20Steel/content/products/Colorcoat/Colorcoat%20Renew%20SC/Dutch/tab%20images/renew%20dutch%202.jpg"/></p> <p><img alt="" src="/ts/sites/default/files/Tata%20Steel/content/products/Colorcoat/Colorcoat%20Renew%20SC/Dutch/tab%20images/renew%20dutch%203.jpg"/></p> <p> </p> <p> </p>