31 January 2020
Blog
Å bygge en bærekraftig fremtid

Bærekraft er sannsynligvis ikke det første du tenker på når det gjelder stål, men det er et ekstremt bærekraftig materiale.

Og så er det produktene som er laget av stål. Stål er til stede i livene våre overalt, fra mobiltelefoner til gatebelysning, fra transportsystemer til energiproduksjon – stål bidrar til effektivitet i hverdagen vår.

Men hvorfor er stål så bærekraftig?

? Egenskapene til stål gjør at det passer godt sammen med sirkulæreøkonomiske prinsipper. Selv om vi ser bort fra holdbarheten og fleksibiliteten, og stålets evne til å gjenbrukes eller brukes om igjen, så blir stål aldri forbrukt. Det brukes igjen og igjen, uten tap av styrke eller kvalitet.

Bygging med stål gir ikke bare mulighet for vesentlig lengre sykluser når det gjelder vedlikehold, det gir også fleksibilitet til å foreta bruksendringer på senere stadier av bygningenes levetid ellernår behovene eventuelt endres. For å oppnå denne fleksibiliteten og sirkulariteten, må byggeleverandørkjeden samarbeide for å sikre at vi reduserer ressursbruken i «konstruksjons»- og «bygningsbruk»-fasene. Det er også viktig å sikre at vi har valg tilgjengelig for hvordan vi kan bruke disse materialene og produktene igjen etter at bygningene har endt sin levetid.

Som produsent er Tata Steel opptatt av å utforme mer bærekraftige produkter som bidrar til løsninger som er lettere,mer varige og som kan produseres med færre ressurser. Vi kan ikke løse problemene alene, det er det bare forsyningskjeden i fellesskap som kan gjøre, men vi kan få på plass forutsetningene for sirkulær økonomisk bruk.

tata steel sustainable construction

Et flott eksempel på et bærekraftig bygg er Greenhouse Building i Utrecht. Bygningen er laget kun av høyfast stål og glass, og er helt demonterbar. Dette gjør at konstruksjonen er 100% gjenbrukbar i fremtiden. Med 120 solcellepaneler er bygningen også helt energinøytral. Bruken av isolerte paneler gir utmerket lufttetthet som ytterligere reduserer energitap ved bruk av bygningen.

En bærekraftig byggsektor

Hos Tata Steel har vi også forpliktet oss til å bli en karbonnøytral stålprodusent innen 2050. Dette kommer til å kreve betydelige investeringer i banebrytende teknologi som vår innovative HIsarna-teknologi. Det er bevist at HIsarna-teknologien reduserer CO2-utslippene med opptil 50%, og opptil 80% med karbonfangst og lagring.

Det er imidlertid innenfor produktdesign at Tata Steel kan bidra mest til en mer bærekraftig byggsektor. Fra lettere vekt og hule seksjoner med større styrke i stålet til byggesystemer og komponenter som er enkle å installere og enkle å vedlikeholde. Produkter som forbedrer isolasjonen og reduserer luftgjennomtrengningen i bygningene, og som deretter bidrar til forbedrede scenarioer ved slutten av bygningenes levetid, ved å bruke av sirkulærøkonomiske prinsipper.

Når vi tenker bærekraft, må vi ta hensyn til hele livssyklusen. For å kunne få til dette blir stålbygg i økende grad designet for å brukes på nytt. De er derfor enkle å montere og demontere, noe som sikrer store miljøbesparelser. Med vårt Building Information Model (BIM)-verktøy www.tatasteeldnaprofiler.com blir beslutningene støttet fra det øyeblikket du har en designidé, via konstruksjon av bygningen, og helt til slutt demontering. Med detaljerte miljødata og ytelseserklæringer på produktene våre, kombinert med markedets bredeste produktspekter av eksternt sertifiserte «responsibly sourced» produkter tilgjengelig – er produktene våre i stand til å levere et mer bærekraftig byggmiljø.

Med Tata Steel sine produkter har du gleden av å bo i et vakkert bygg og bidra til en bærekraftig verden.

NEW MAIN building a sustainanble
Organisasjon
For further information