31 January 2020
Blog
39% av nederlandske arkitekter tror ikke at byggsektoren kommer til å bli helt sirkulær, men 61% gjør det!

Det som imidlertid er positivt, er at over halvparten av de nederlandske arkitektene sier at de i dag designer bygninger som er enkle å transformere, gjenbruke eller rive.

BannerShoe&Boot

 

Forskning utført av USP Marketing Consultancy i Rotterdam, viser at 39% av nederlandske arkitekter fremdeles har vanskelig for å tro at den nederlandske byggsektoren noensinne vil bli helt sirkulær – den høyeste prosentandelen i Europa. Det som imidlertid er positivt, er at over halvparten av de nederlandske arkitektene sier at de i dag designer bygninger som er enkle å transformere, gjenbruke eller rive.

Som en kommentar til dette, uttaler Barry Rust, Tata Steels markedssjef for energi og bærekraft, følgende: «Vi mener at dette tross alt er et veldig positivt resultat. 61% tror at den nederlandske byggsektoren kommer til å bli helt sirkulær».

wind farm 2019.jpg

«Tata Steel er enig i at bygninger som er enkle å transformere eller demontere er en sentral del av sirkulariteten, og som stålprodusent, som andre produsenter, har vi en nøkkelrolle i dette. Dette kan gjøres ved å sørge for at forutsetningene for sirkulær økonomi er til stede helt fra det første produktdesignet til full sporbarhet og datatilgang», sier Barry.

Industrien må også ta i bruk ytterligere standardisering for byggevarer, konstruksjonssystemer og konstruksjonsdesign. Dette vil være en sentral del av tilretteleggingen for gjenbruk av produkter eller komponenter i fremtiden.

Vi mener at dette tross alt er et veldig positivt resultat. 61% tror at den nederlandske byggsektoren kommer til å bli helt sirkulær.

Barry Rust

Tata Steels markedssjef for energi og bærekraft

Tata Steel slutter seg til funnene i undersøkelsen, blant annet at gjenbruk er en betydelig komponent i sirkulærøkonomien. Det handler om en reduksjon av ressursbruken og en reduksjon av det tilknyttede avfallet. Ressursmessig er gjenbruk å foretrekke fremfor resirkulering, men bare en grundig livssyklusvurdering kan bekrefte dette. Enhver ressursbeslutning må være basert på en analyse av hele livssyklusen inkludert scenarioer for end-of-life.

[Stål er utmerket i stand til å støtte sirkulær økonomi]. Stål er holdbart og fleksibelt, og derfor er gjenbrukspotensialet ekstremt høyt. Men selvfølgelig er ikke alltid gjenbruk (for samme formål) mulig. Da vil neste nivå i avfallshierarkiet være å omgjøre materialene for bruk andre steder. Igjen er stål svært holdbart, noe som gjør at det egner seg svært godt for endrede bruksområder.

Der gjenbruk ikke er mulig, eller ikke er den optimale løsningen for ressursen, er selvfølgelig stål fortsatt sterkt – da praktisk talt alt stål blir resirkulert og kommer til å bli «brukt igjen» – potensielt i en høyere kvalitetsform enn den opprinnelige.

Ytterligere informasjon om hvordan vi ivaretar miljøene våre, folkene og samfunnene våre finner du [her]

Organisasjon
Tema