30 January 2020
Blog
De 7 fantastiske grunnene til at stål er bærekraftig

Dette fører til samfunnsforventninger som igjen påvirker politiske rammer og lovverk.

Sustainability blog

Bærekraft-megatrender former vår verden. Spesielt klimaendringer, knapphet på ressurser og demografiske skifter. Dette fører til samfunnsforventninger som igjen påvirker politiske rammer og lovverk.

Hva betyr dette for byggindustrien?

Industrien er ansvarlig for en betydelig mengde ressursbruk (både materialer og energiforbruk) og avfall. Presset på industrien for å bli mer bærekraftig er betydelig, og store deler av industrien ønsker å redusere ressursbruken, redusere avfallet og å bli mer bærekraftig.

Byggematerialer, og hvordan slike materialer fungerer i bruk, spiller en viktig rolle for å oppnå en mer bærekraftig byggindustri. Stål, som byggemateriale, har mange egenskaper som er veldig godt egnet til å oppnå denne ambisjonen, og her er bare noen av grunnene til at:

1) Stål kan redusere ressursbruken for et gitt byggdesign

Forbedringer i forståelsen av bruken av stål, kombinert med forbedringer i stålbearbeidingen (inkludert mikrostøping – produksjon av bare 20 kilo stål) gir mulighet til meget effektivt å utvikle høyere styrke og høyere stålkvaliteter. Utviklingen av stål med høyere styrke gjør at vi kan bygge med mindre stål, og dermed redusere transportvekten, konstruksjonen og fundamentvekten og tiden det tar å bygge. Stålkonstruksjoner tar for eksempel mindre plass og krever mindre fundamentering sammenlignet med en tilsvarende betongkonstruksjon. Utviklingen av stål med høyere ytelse, for eksempel værbestandig stål, har økt holdbarheten til stål, noe som bringer oss til akkurat det emnet.

2) Stål er ekstremt holdbart og holder lenge – noe som maksimerer bruken som ressurs

En viktig, men ofte undervurdert egenskap – men å bygge med et materiale som krever lite eller null vedlikehold, og som kan oppfylle krav til designliv i tre figurer, betyr at det er en ressurs som maksimeres. Hvis vi for eksempel tar rusttregt stål, har vi et materiale som kan vare 120 år eller mer med lite eller ikke noe vedlikehold. Ved å kombinere denne muligheten med fleksibiliteten til stål, så har du et materiale som vil vare veldig lenge, og deretter, ved slutten av levetiden, kan det brukes til noe annet (som vi diskuterer nedenfor).

3) Stål er godt egnet til sirkulære økonomier

[Holdbarheten og fleksibiliteten til stål gjør det veldig godt egnet til sirkulær økonomi.] Hvis vi definerer den sirkulære økonomien som «å redusere ressursbruken og redusere avfallet knyttet til denne ressursbruken», har vi allerede vist ovenfor at vi kan gjøre mer, med mindre stål, enn noen gang før, men denne holdbarheten og fleksibiliteten gjør det også mulig for oss å;

  • Endre og tilpasse eksisterende bygninger, siden stålbygg gir denne fleksibiliteten
  • Gjenbruke stål etter den første bruken; stålets iboende evne til å kunne demonteres, gjennom enkelt produktdesign, gjør dekonstruksjon og gjenbruk av stål i byggindustrien til en potensielt ekstremt effektiv prosess. Byggeindustrien er ennå ikke klar for dette i stor skala, men med koordinering om standardisering av produkter, konsistente og fullt vedtatte dataprotokoller og konstruksjonsteknikker, kan gjenbruk av stål bli en sentral driver for forbedret bærekraftig ytelse innenfor byggindustrien.
  • Stål kan dekonstrueres og «omproduseres» til et annet formål, og frigjøre ytterligere levetid for ressursen.

Når stål til slutt ikke kan gjenbrukes eller brukes på nytt, har det et ekstra kort i ermet – det kan (og det er sannsynlig at 99 % blir det) resirkuleres til å bli et annet stålprodukt. En nøkkel til å drive sirkulær økonomi er å beholde verdien i ressursene så lenge som mulig. Stålskrapmarkedet er en slik mekanisme for stål som nesten garanterer at hvis stål kan gjenvinnes, blir det gjenvunnet.

4) Stålproduksjonen forbedres kontinuerlig

Energien som brukes, og CO2 -utslippene ved produksjon av stål i Europa, er i gjennomsnitt blitt redusert med rundt 1 %[¹] per år fra årtusenskiftet, og energien som kreves for å produsere ett tonn stål i Storbritannia er redusert med omtrent 40 % [²]  siden midten av 1970-tallet. Og vi nærmer oss nå teoretiske grenser for stålfremstilling, noe som betyr at gjennombruddsteknologi vil være avgjørende for å opprettholde disse trendene, noe som fører oss til at ...

5) Stål er godt egnet til å støtte bærekraftige teknologier

Tata Steel er eier HIsarna, som besitter gjennombruddsteknologi som kan senke CO2 utslippene ved fremtidig stålproduksjon med opptil 50 %. Kombinert med karbonfangst og lagring kan dette øke til 80 %. Arbeidet med å videreutvikle HIsarna fortsetter, og dette arbeidet ses i sammenheng med Tata Steels bekreftede ambisjon om å fremstille stål karbonnøytralt i 2050.

6) Stål i konstruksjoner minimerer avfall

I tillegg til at stålproduksjonen er ekstremt sirkulær, og mange av biproduktene fra stålproduksjonsprosessen brukes i andre prosesser eller industrier, bidrar stål som konstruksjonsmateriale også til redusert avfall. Stål egner seg ekstremt godt til prefabrikkering og modulære konstruksjonsmetoder. Både formbarheten og prosesseringskarakteristikkene gjør at avfallet som genereres blir tilført videre stålproduksjon (gjenvinning). Slike egenskaper bidrar til redusert byggetid og økt konstruksjonseffektivitet.

7) Stålet bidrag til byggindustrien

Sannsynligvis den viktigste av våre fantastiske 7 grunner; det er ikke bare stål som materiale som kan bidra til en mer bærekraftig byggebransje, men produktene som er produsert av stål i løpet av levetiden. Dette kan gjøre byggene våre mer effektive, mer effektive som ideelle bo- og arbeidsplasser, og mer bærekraftig. Fra [isolerte og lufttette paneler] som Tata Steel produserer (reduserer energiforbruket) til de integrerte fornybar energigeneratorene som vil levere [energipositive bygninger], spiller stål en viktig rolle i vår ambisjon om å bidra til en mer bærekraftig byggindustri.

 

References:

[¹]Avledet fra World Steel-data.

[²]Avledet fra UK Steel-data

Organisasjon
Tema