23 Mai 2019
Nyheter
Tata Steel viser vei for stålindustrien ved å delta I EPD-program

Tata Steel viser vei for stålindustrien ved å delta I EPD-program

Tata Steel har gleden av å kunngjøre at de har blitt verdens første stålfirma som er godkjent for å delta i Environmental Product Declaration Program (EPD), et deklareringsprogram av miljøprofilen til en komponent, noe som vil bidra til å levere tydelig rapportering av deres stålbaserte produkter og styrke stålets bærekraft gjennom hele livssyklusen.

EPD blog Main IMAGE

I dagens bransje er det større fokus på miljøpåvirkningen til bygninger og de materialene som brukes enn noen gang. De tilgjengelige dataene for livsløpsanalyse som følger med EPD-programmet blir i stadig større grad brukt til å vurdere de bærekraftige egenskapene til bygningsprodukter og oppfylle punkter i sertifiseringsordninger for bærekraftig bygging, bl.a. BREEAM og LEED. Tata Steels ComFlor® EPD har allerede blitt forespurt som et krav for leveranser til det nyeste Dubai Metro-prosjektet.

Som et resultat av å delta i EPD-programmet er Tata Steel nå i stand til å forsyne markedet med tredjeparts godkjente, produktspesifikke EPD-er for både egne bygningsprodukter og de byggesystemene de blir en del av, for å demonstrere bærekraftig dokumentasjon av stålbaserte produkter. Stål er et svært bærekraftig produkt med kvaliteter som er velegnet for sirkulær økonomisk bruk: Det er slitesterk, fleksibelt og tilpasningsdyktig, og ved slutten av livsløpet kan det gjenbrukes og resirkuleres uendelig antall ganger uten tap av kvalitet.

Dessuten samarbeider Tata Steel med sine partnere i forsyningskjeden, inkludert viktige produsenter av trykksaker, for å bruke programmet til produksjon av egne EPD-er. Dette sikrer at de samme nøyaktige og informerte livsløpsdataene blir sendt ned i forsyningskjeden, noe som øker tilgjengeligheten av produktspesifikke EPD-er for stål og gir bedre transparens i byggeprosjekter.

Barry Rust, Energy and Sustainability Marketing Manager for Construction hos Tata Steel sier: «Vi er svært stolte av filosofien bak vår kjernevirksomhet og er alltid på utkikk etter måter å flytte grensene for industristandarder på, noe som kommer til uttrykk i vår forpliktelse til å bli en CO2-nøytral produsent innen 2050. Etter å ha blitt tildelt BES 6001-sertifiseringen for ansvarlig innkjøp på tvers av den bredeste porteføljen av byggevarer globalt, bestemte vi oss for at neste fase var å delta i EPD-programmet. Det har ført til at vi kan gi våre kunder og partnere i leverandørkjeden transparente miljødata for alle våre produkter og systemer.»

«Vi mener det er avgjørende å vurdere hele livsløpet til bygningsprodukter når du tar en beslutning om bruk av ressurser, fra råmaterialet utvinnes til hva som skal skje ved enden av livsløpet. Vårt EPD-program, samt økende antall EPD-er bidrar til å sikre at denne informasjonen er lett tilgjengelig i spesifikasjonsfasen slik at det er mulig å ta beslutninger basert på informasjon.»

Barry legger til: «Våre tredjeparts verifiserte EPD-er leverer miljødeklarasjoner som er spesifikke for våre produkter og for produktene til våre partnere i leverandørkjeden, noe som gjør at markedet kan stole på at de har å gjøre med en produsent som forstår og aktivt styrer bærekraften til sine produkter. En annen fordel med produktspesifikke EPD-er er at de bidrar til å oppfylle flere punkter i sertifiseringsordninger for bærekraftig utvikling, bl.a. BREEAM og LEED.»

Tata Steels EPD-program oppfyller alle relevante ISO-standarder og deres tredjeparts (type III) EPD-er oppfyller EN 15804- og ISO 14025-standardene. Tata Steel har den høyeste klassen EPD-er som er tilgjengelig for sine strukturelle hulprofiler, kledningssystemer og strukturelle kledninger (både tak og gulv).

Dessuten har Tata Steel innsett at når det gjelder enkelte produktgrupper kan kundene ha særlige krav til omfang og spesifikasjonskrav, noe som kan påvirke produktets livsløp. Selskapet tok derfor det innovative skrittet å lage en rekke EPD-verktøy for disse produktgruppene, noe som gjør det mulig å stille særlige krav til omfang og spesifikasjoner for å generere skreddersydde EPD-er for kunder. Denne tilnærmingen til transparens og rapportering viser Tata Steels betydelige ambisjon om å forbedre bærekraften i byggebransjen.

Våre EPD-er er tilgjengelige for nedlastning på vår engelske [nettside]. Hvis du trenger en EPD som ikke er listet opp, vennligst kontakt din lokale [salgsrepresentant.]

Kategorier
For further information