Confidex® PV Addendum
Confidex® Fotovoltaisk (PV) Tillegg som brukes med PV rammemoduler

Confidex® Fotovoltaisk (PV) Tillegg som brukes med PV rammemoduler

Dette dokumentet er et Tillegg til, og må leses og må leses i sammenheng med, Confidex®-garantien fra Tata Steel

Dette Tillegget utgjør en del av Confidex®-garantien og omtaler de ekstra vilkårene som dekkes av Confidex®-garantien når Colorcoat HPS200 Ultra® og tre lags Colorcoat Prisma® Solid, Metallic, og matte farge som ble lansert Oktober 2017 brukes på et tak eller en vegg som har en PV installasjon. På grunn av det potensielt mer aggressive miljøet som skapes under / bak / ved siden av PV-anlegget, er det behov for tilleggsvilkår for å redusere den økte risikoen for korrosjon og nedbrytning av Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma® på grunn av redusert naturlig nedvask.

Innlemmelsen av PV-installasjoner på et tak eller en vegg vil sannsynligvis resultere i at fargen falmer i ulik grad på de delene av taket som utsettes for sollys og naturlig vær og vind, og de delene av taket eller veggen som er skyggelagt av PV-anlegget. En slik forskjell i falming er normalt og må forventes.

Hvis det utstedes an ny Confidex®-garanti som innlemmer dette Tillegget med hensyn til en ettermontert PV-installasjon på et Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma® tak eller vegg, vil den nye garantien som erstatter den gamle være gyldig for den ikke utløpte perioden av den opprinnelige garantien.

Vilkår og betingelser

1. Garantien gjelder Colorcoat HPS200 Ultra® og tre lags Colorcoat Prisma® Solid, Metallic, og matte farge som ble lansert Oktober 2017 som brukes på et tak eller en vegg der PV paneler er montert på en egnet ramme som støttes ovenfra og festes indirekte til kledning / paneler. Garantien gjelder ikke der et PV-system er festet direkte på Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma®. Garantien gjelder ikke tak der PV er installert dersom utvendig kledning / paneler ikke benytter Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma®.

2. PV-anlegget må installeres slik at effektiv rengjøring og vedlikehold kan utføres, inkludert eventuell fremtidig reparasjon eller vedlikehold som kan være nødvendig i henhold til garantien. Sikker tilgang og sikkerhetssystemer på taket må vurderes og bygningens HMS-fil må inneholde detaljer om designhensyn og risikokontrolltiltak for når som helst å muliggjøre inspeksjon, rengjøring og anleggsarbeid på bygningen. Nærmere bestemt skal utformingen av anlegget ta tilstrekkelig hensyn til behovet for å rengjøre under PV-enhetene for å fjerne eventuell oppbygging av generell kontaminering og rusk, noe som vil kunne ugyldiggjøre garantien.

3. Hvis det mot formodning skulle fremsettes et krav som oppstår på grunn av feil på noen områder av kledningen under eller ved siden av PV-anlegget, vil det utelukkende være ansvaret til byggeieren å gi sikker og hensiktsmessig tilgang for å la Tata Steel foreta en inspeksjon og sette i gang avbøtende tiltak i den grad Tata Steel anser det som nødvendig. Under ingen omstendigheter vil Tata Steel være ansvarlig for å fjerne / erstatte PV-paneler, deres monteringsbraketter / rammeverk eller kabling for å muliggjøre reparasjon eller utskifting av kledning eller paneler.

4. Deler av kledningen som er påvirket av PV-anlegget skal ikke anses som «vedlikeholdsfri for å opprettholde gyldigheten av Confidex®-garantien» fordi det er mer sannsynlig at det samler seg rusk og skitt der og de er mindre utsatt for nedbør. Følgelig må taktekking og veggkledning som er dekket av PV-anlegg rengjøres regelmessig og det må føres en nøyaktig logg over rengjøring som må oppbevares for fremtidig referanse. Hyppigheten av vedlikeholds- / vaskeoperasjoner skal ta hensyn til lokale miljømessige forhold.

Spesielt barske miljøer, herunder (men ikke begrenset til) eksponering for tungindustri, steder som er utsatt for saltavleiring og områder berørt av bladnedfall vil nødvendigvis vil kreve nøyere og hyppigere oppmerksomhet for å sikre at garantien til enhver tid er gyldig. Rengjøring og vedlikehold skal utføres i samsvar med brosjyren fra Tata Steel om Inspeksjon og vedlikehold som utgjør en integrert del av denne garantien. Denne veiledningen kan lastes ned fra www.colorcoat-online.com

5. Garantien gjelder ikke for feil eller skade som følge av eller på grunn av noen som helst endring i Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma® produktet forårsaket av installasjonen av PV-anlegget, inkludert (men ikke begrenset til) perforeringer for monteringsbraketter, ekstra fester, kabelgjennomføringer og tilhørende tetningsmidler.

 

Tekniske henvendelser

Colorcoat Connection® kundeservice
T: +44 (0)1244 892434
E: colorcoat.connection@tatasteeleurope.com
W: www.colorcoat-online.com

 

Varemerker til Tata Steel UK Limited

Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma and Confidex er registerte varemerker som tilhører Tata Steel UK Limited.

Tata Steel UK Limited er registrert i England under 2280000 med kontoradresse 18 Grosvenor Place, London, SW1X 7HS, England.

Copyright 2020 Tata Steel
Language Norwegian 0720

Kategorier