Automatisk garanti

Det garanteres at belegget vil ha vedheft til stålunderlaget i den relevante tidsperioden som er angitt i tabellen. Ved slutten av denne tidsperioden, for en enkelt flate, dvs. én veggflate eller én takflate, skal ikke mer enn 5% eller 100 m2 av den belagte overflaten, hvilken av disse som utgjør den minste flaten, være utsatt for flassing. Garantien gjelder kun for nedbrytning på værsiden. Klippekanter fra fabrikk er også dekket i hele garantiperioden. Det er ikke nødvendig med inspeksjon eller vedlikehold i garantiperioden. Eventuell falming eller endring av fargen skal være begrenset og ensartet ved jevn eksponering i lokalt miljø.

Eventuelle krav må fremlegges via leverandørkjeden og må, når de er Tata Steel i hende, inneholde dokumentasjon på at produktet har sin opprinnelse hos Tata Steel, ved for eksempel kopi av ordre eller faktura.

Automatisk garanti

  Innlandet: Vegg Innlandet: Tak Kyststrøk*: Vegg Kyststrøk*: Tak
Signature-farger 35 35 25 25
Classic- og Matt-farger 35 25 25 20

*Kyststrøk er definert som innen 1km fra kysten.

Garantitidene som er oppgitt ovenfor gjelder kun Norge, Danmark og Sverige.