Bærekraft

Hos Tata Steel satser vi på å produsere de produktene samfunnet trenger på den mest ansvarsbevisste måten. Vi har forpliktet oss til bærekraftig utvikling, og det betyr at vi aktivt styrer produktenes påvirkning og bidrag gjennom produktets livssyklus – sammen med våre leverandører, innenfor vår egen virksomhet, gjennom videre distribusjon, og ved å ta ansvar for gjenvinning av stål. Colorcoat HPS200 Ultra® har oppnådd BES 6001-sertifisering for ansvarlig innkjøp og dette forsterker vårt engasjement for bærekraftig utvikling.

Livssyklusvurdering

Vi forsøker hele tiden å sikre at produksjonsprosesser og materialer som brukes til å produsere Colorcoat HPS200 Ultra® er de mest bærekraftige som er tilgjengelig. Dessuten betyr den forbedrede robustheten og holdbarheten til Colorcoat HPS200 Ultra® at du får betydelig bedre resultater enn med andre plastbelagte stålprodukter når det gjelder miljøpåvirkninger over hele livssyklusen.

Gjenbruk og resirkulering

Colorcoat HPS200 Ultra® er helt resirkulerbart uten tap av kvalitet, gang etter gang. Det finnes en veletablert og svært effektiv infrastruktur for gjenvinning av stål som sikrer at alt stål som blir innsamlet ved slutten av levetiden returneres til stålproduksjon. Gjennom denne effektive gjenvinningen av stål, er den miljømessige satsingen på stålproduksjon aldri bortkastet, da den viser at stål er det mest bærekraftige konstruksjonsmaterialet.

Colorcoat®-tjenester

Colorcoat®-navnet er anerkjent som det eksklusive kvalitetsstempel for bygningskompetanse i metall og som støttes av et omfattende spekter av tjenester, tekniske råd og veiledning.