Confidex®-Garanti

Confidex® er garantien for Colorcoat HPS200 Ultra® når produktet er benyttet som tak- eller veggkledning i uisolert bygg, isolert bygg eller som sandwich paneler i industri- eller forretningsbygg. Confidex® tilbyr den lengste og mest omfattende garantien på plastbelagte stålprodukter i Europa, og Colorcoat HPS200 Ultra® er garantert i opp til 40 år. Dramatiske og uovertrufne forbedringer i fargestabilitet og glansbestandighet gir et mer holdbart produkt med lang levetid.

Confidex®-Garantien registreres spesifikt for hvert prosjekt, og det opprettes et kontraktmessig forhold mellom Tata Steel og byggherren. Det betyr at hvis du reiser et erstatningskrav, tar du kontakt med Tata Steel direkte, uten å gå via leverandørkjeden, og sparer bade tid og penger. Hvis en ny byggherre overtar, kan garantien overføres ved ganske enkelt å fylle ut skjemaet på baksiden av garantibeviset.

Sone Confidex®

 

Confidex years NO

Anmerkninger
1. Tallene under Kyststrøk gjelder bygg mindre enn 1km fra kysten.
2. Se Confidex® søknadsskjema online for alle vilkår og betingelser
for Confidex®-garantien som er tilgjengelig.
3. Confidex® må registreres innen tre måneder etter at bygget er ferdig
for at garantien skal være gyldig.
4. Diagrammet ovenfor viser garantitiden som gjelder for Confidex®-
Garantien i Sone 1 og Sone 2.
5. Anthracite Matt er tilgjengelig med Confidex®-Garanti på opp til 40
år i Sone 1 og opp til 30 år i Sone 2.

Confidex map NO