Uovertruffen produktytelse

Ypperlig holdbarhet

Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt utviklet for å yte også i et krevende miljø – både inne og ute. Produktet har vært gjenstand for omfattende naturlig og akselerert testing, ofte langt utover det som kreves i henhold til aktuelle standarder. Colorcoat HPS200 Ultra® benyttes I et bredt spekter av industrielle og kommersielle bygninger, og faktiske eksempler gir ytterligere bevis for produktets suverene holdbarhet og ypperlige egenskaper.

Ypperlige testresultater betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® er klassifisert som et CPI5 produkt I henhold til EN 10169:2010. Dette er den høyeste klassifiseringsgraden for korrosjonsbeskyttelse for interne miljøer og betyr at Colorcoat HPS200 Ultra® egner seg for de mest krevende interne miljøer som for eksempel svømmebassenger, kloakkrenseanlegg, kraftverk, energigjenvinnings- og prosessanlegg. Dagens superholdbare Colorcoat HPS200 Ultra® leveres med omfattende garantier og kan tilby en bærekraftig løsning for det totale bygget når levetid og holdbarhet er avgjørende.

Uovertruffen korrosjonsbeskyttelse

Colorcoat HPS200 Ultra® anvender det enestående og utprøvde Galvalloy® metallbelegget fra Tata Steel. Galvalloy® er en spesiell legering av 95% Sink (Zn) og 5% Aluminium (Al), i samsvar med EN 10346:2009. Dette forholdet i Galvalloy® mellom sink og aluminium er nøye utviklet og gir en kombinasjon av sterkere barriere og bedre beskyttelse sammenlignet med konvensjonelle varmforsinkede belegg, foruten uovertruffen korrosjonsbeskyttelse, selv på klippekantene.

Galvalloy Comparison NO

Typiske egenskaper

Egenskaper     Teststandard
Nominell organisk
beleggtykkelse
(μm)* 200 EN 13523-1
Glans (60°):
Standard farger
Matte farger
%
%
20-40
<10
EN 13523-2
EN 13523-2
Ripefasthet (g) >5000 EN 13523-12
Slitemotstand
(Taber, 250 omdr., 1kg)
(mg) <12 EN 13523-16
Fleksibilitet:
Minimum knekkeradius

Slagholdfasthet
Vedheft
(T)

(J)
(%)
0T (16°C)
1T (0°C)
≥18
100
EN 13523-7
EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
Maksimal kontinuerlig
driftstemperatur
(°C) 60  
Korrosjonsbestandighet:
Salttåke
Fuktighet
(t)
(t)
1000
1500
EN 13523-8
EN 13523-26
Korrosjonsbestandighet
kategori
 
RC5

EN 10169:2010
UV-bestandighet kategori   Ruv4 EN 10169:2010
Intern miljøklassifikasjon   CPI5 EN 10169:2010

*μm = mikrometer

Anmerkninger
1. Verdiene i denne tabellen er typiske egenskaper og utgjør ikke en spesifikasjon. Testet i henhold til EN 13523.
2. Sikkerhetsdatablad kan fås ved å kontakte Tata Steel.