Utvendig brannbestandighet

For produkter til bruk på tak

Ved bruk som del av et taksystem kan Colorcoat HPS200 Ultra® klassifiseres som BTAK(t1), BTAK(t2), BTAK(t3) uten ytterligere prøver i henhold til kommisjonens beslutning 2005/403/EC for alle materialer med minimum 0,4 mm tykkelse og for alle farger I produkttilbudet.

Reaksjon ved brann

Colorcoat HPS200 Ultra® har blitt testet til EN13823 samt EN11925 og kan klassifiseres i henhold til EN13501 som C-s2, d0. Denne klassifiseringen er gjeldene for materialer ≥0.47mm.