Produktegenskaper og - fordeler
  • Revolusjonerende 3-lags beleggsteknologi som gir forbedret estetikk, holdbarhet og langvarig ytelse.
  • Confidex® Garanti som gir opptil 40 år på kledningen på industri- og næringsbygg uten at inspeksjon eller vedlikehold er nødvending for å opprettholde gyldigheten.
  • Fargegaranti er inkludert som en del av Confidex®-garantien for standard farger i opptil 20 (15) år.
  • Optimalisert Galvalloy® metallisk belegg for den ultimate korrosjonsmotstand og beskyttelse av skjærekant.
  • Ble uavhengig testet for utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) iht EN ISO 16000-9 og fikk klassifiseringen A+.
  • Fullt ut i samsvar med REACH og uten kromater, også heksavalent krom.
  • Produsert i Storbritannia. Sertifisert BES 6001 Standard for ansvarlige innkjøp.
  • Støtter BREEAM & LEED-sertifisering.