Typiske egenskaper
Typiske egenskaper     StandardTest
Nominell organisk
beleggstykkelse
Faste, Metalliske
Matterte Elementer


(μm)*
(μm)*


65
40


EN 13523-1
EN 13523-1
Speilglans (60º):
Faste, Metalliske
Matterte Elementer

(%)
(%)
(%)

25-35
<10
30-40 

EN 13523-2
EN 13523-2
EN 13523-2
Skrapemotstand:
Faste, Metalliske
Matterte Elementer

(g)
(g)

>3000
>2500

EN 13523-12
EN 13523-12
Slitasjebestandighet:
(Taber, 250 rev, 2 kg, CS10)
Faste, Metalliske
Matterte Elementer


(mg)
(mg)


<15
<15


EN 13523-16
EN 13523-16
Fleksibilitet:
Minste bøyeradius
Omvendt innvirkning
Adhesjon (krysskravering)
Blyanthardhet

(T)
(J)
(%)


0.5T@16°C
≥18
100
H


EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
EN 13523-4
Maksimum kontinuerlig
arbeidstemperatur
(°C) 90  
Korrosjonsbestandighet:
Saltsprut
Fuktighet

(h)
(h)

1000
1500

EN 13523-8
EN 13523-26
Kategori fo
korrosjonsbestandighet
  RC5
CPI5
EN 10169:2015
UV-kategori   Ruv4 EN 10169:2015

*μm = micron

Merknader

  1. Tallene i tabellen er normale egenskaper og utgjør ikke en spesifikasjon. Testet i samsvar med EN 13523. 
  2. For faktaark om HMS ta kontakt med Tata Steel