Bygga system

Fallstudier

0%
Fallstudier
Från strukturella byggprojekt till estetiska funktioner kan tex arkitekter, projektingenjörer/konsulter och entreprenörer, byggherrar med större förtroende än någonsin, välja att använda stål i sin byggnation.
London skyline