Wiikgård farm

Lantbruk Fallstudier, Colorcoat HPS200 Ultra®

DSC9660 main
DSC9636 main
B  DSC9665 main
DSC9727 main
DSC9733 main
1XA0195 main
1XA0230 main
1XA0280 main
DSC9636 main
B  DSC9665 main
DSC9727 main
DSC9733 main
1XA0195 main
1XA0230 main
1XA0280 main
DSC9660 main
Text after image field

Wiikgård, Skjeberg, Norge
Byggherre: Amund Kolberg
Arkitekt: Øyvind Nordberg
Fasadbeklädnad: SPV30, 0,6 mm, från Tata Steel
Takbeklädnad: SPT20, 0,5 mm, från Tata Steel
Byggfirma, montering: Snickarteam Øyvind Vatvedt

105 meter klassisk gårdsbyggnad i stål

Gårdsbyggnader inom jordbruket är också estetiska och det är de till och med när de börjar bli lika stora som fabriksanläggningar. Därför var det inte möjligt att placera Wiikgård var som helst i världen. De långa röda byggnaderna passar perfekt ihop med svarta sadeltak och gavelutsmyckning till den norska gränsskogen med klippor och fjäll.

Den största byggnaden uppfördes år 2006 och användes ursprungligen som kycklingfarm. År 2012 lades produktionen om till kalkoner och de större fjäderfäna behövde naturligtvis mer plats. Resolut beställde gårdens ägare Amund Kolberg en utbyggnad, som slutade med att byggnadens längd fördubblades till 105 meter. Bredden är nu liksom tidigare 22 meter.

Härinne strosar det nu omkring 12 800 kalkoner. Amund Kolberg gläds över sin tillbyggnad som han i hög grad varit med om att definiera i samarbete med arkitekten Øyvind Nordberg.

”Jag är väldigt noga med utseendet på de byggnader som jag har på gården. De äldsta är av trä, men till de nyare har vi valt en stålbeklädnad på en stomme av trä. På avstånd ser det ut som trä. Det känns tryggt att veta att leverantören Tata Steel ger garanti på upp till 40 år på produktens utseende, ” säger Amund Kolberg.

Confidex-garantin var ett viktigt argument när man skulle välja eller rättare sagt återvälja Tata Steel som fasad- och takleverantör.

”Efter att vi hade övertygats om priset rådde det inga tvivel. Jag kände redan till produkten eftersom beklädnaden till den ursprungliga byggnadshalvan är från Tata Steel. Jag har till och med en liten lagerbyggnad som är avsedd att användas till foder som är beklädd med Tata stål i en äldre version utan Colorcoat HPS200 Ultra®-beläggning. Den har jag stående som referens och nu får vi se vilken byggnad som åldras vackrast!” säger Amund Kolberg.

Vid valet av fasadmaterial spelade också färgpaletten hos Tata Steel roll. Arkitekten lät byggherren bestämma och var behjälplig med detaljerna.

”Det är ju en klassisk norsk gårdsbyggnad med gavelutsmyckningar och vita spröjsade fönster, men som ändå har en modern touch. Färgen på fasaden är den som vi i Norge kallar för lavarött, som är en lite nyare nyans i förhållande till allmogerött. Takfärgen blev på byggherrens begäran svart och inte traditionellt rödbrun”, berättar Øyvind Nordberg.

Wiikgård ligger nära gränsstaden Svinesund och motorväg E6 i sydostligaste Norge.  Amund Kolberg hoppas på att trafikanter kommer att stanna till och beundra gårdens detaljer:

”I gaveln sitter det fyra stora utsugsfläktar som skyls av kåpor i fasadplåten. Estetiskt bidrar de till att bryta upp den stora väggytan. Nederst på fasadplåtarna har vi monterat ett specialtillverkat galvaniserat beslag i perforerat stål. Det hindrar skadedjur från att tränga in och leka med isoleringen.”

 

Organisation
Produkter
Färg
Ansökan