Typiska egenskaper

<table class="table-dimensions" style="width: auto;" width="136"> <thead> <tr><th>Egenskaper</th><th> </th><th> </th><th>Teststandard</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nominell organisk <br/>skikttjocklek</td> <td valign="bottom">μm</td> <td valign="bottom">25</td> <td valign="bottom">EN 13523-1</td> </tr> <tr> <td>Spegelglans (60°)</td> <td>%</td> <td>30 - 50</td> <td>EN 13523-2</td> </tr> <tr> <td>Nötningsmotståd: <br/>(Taber, 250 varv, 1kg, CS10-hjul)</td> <td valign="bottom">mg</td> <td valign="bottom">&lt; 30 max</td> <td valign="bottom">EN 13523-16</td> </tr> <tr> <td>Fleksibilitet: <br/>   Min. bockningsradie</td> <td>T</td> <td>3T</td> <td>EN 13523-7</td> </tr> <tr> <td>Vidhäftning</td> <td>%</td> <td>100% godkänd</td> <td>EN 13523-6</td> </tr> <tr> <td>Korrosjonsbeständighet: <br/>   Saltsprayprov<br/>   Fuktighet</td> <td valign="bottom">timmar<br/> timmar</td> <td valign="bottom">360<br/> 1000</td> <td valign="bottom">EN 13523-8<br/> EN 13523-26</td> </tr> <tr> <td>Korrosionsbeständighetskategori</td> <td> </td> <td>RC3</td> <td>EN 10169:2010</td> </tr> <tr> <td>UV-beständighetskategori</td> <td> </td> <td>Ruv3</td> <td>EN 10169:2010</td> </tr> <tr> <td>Reaktion på brand</td> <td> </td> <td>A1</td> <td>EN 13501-1</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Allmanna kommentarer</strong><br/> 1. De siffror som ges i denna tabell är typiska egenskaper och utgor inte en specifikation.<br/>2. For att uppfylla korrosionsbestandighetsengenskaperna gäller en zinkvikt på Z27 eller en MagiZinc® -vikt på ZMA140 g/m<sup>2</sup>. Pa begaran kan Z225 gälla som minsta beläggningsvikt.  </p>