Bygga system

SV-Construction-Services-Guarantees-Confidex-Registration-Limitations and Exclusions

Confidex®-garanti

Termen ”Confidex®-garanti” avser en garanti för produkten mot färgdelaminering och, i förekommande fall, en garanti mot överdriven färgförändring.

Detta certifikat validerar Confidex®-garantin med avseende på den byggnad som anges nedan. Certifikatet är ett bevis på en relation mellan Tata Steel UK Limited och byggnadens ägare (med vilket avses Tata Steel UK Limiteds ursprungliga kund eller någon anmäld ny ägare som är den registrerade innehavaren av byggnaden). Förvara den på en säker plats och anteckna garantins registreringsnummer.